Komise vydala průzkum zaměřený na dvojí kvalitu potravin

EU front-of-pack appearance and composition of branded food products

Evropská komise zveřejnila výsledky druhé části průzkumu zaměřeného na porovnání kvality potravinových produktů pod stejnou značkou v EU, který navazuje na průzkum z roku 2019. Ten ukázal, že složení se liší zhruba u třetiny zkoumaných výrobků, přičemž druhá část se zaměřila na to, zda jsou spotřebitelé schopni tuto změnu poznat. Výsledky průzkumu ukazují, že rozdíly […]

EK spustila platformu pro sdílení výsledků výzkumu

Open Research Europe

Evropská komise spustila novou platformu Open Research Europe, na které se budou zveřejňovat vědecké dokumenty dostupné zdarma všem zájemcům. Na platformě se budou zveřejňovat výsledky výzkumných projektů financovaných v rámci programu Horizont Evropa (2021-2027) i jeho předchůdce Horizont 2020. Cílem platformy je zpřístupnit výsledky výzkumu široké veřejnosti a odstranit problémy spojené se zveřejňováním vědeckých výsledků, […]

Evropská komise schválila podpůrné opatření COVID – Cestovní kanceláře II

Český Krumlov panorama

Komise ve svém rozhodnutí konstatovala, že uvedené opatření s rozpočtem 75 milionů Kč je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro veřejné podpory poskytované v souvislosti s koronavirovou pandemií. Cílem programu podpory je zajistit likviditu cestovním kancelářím, které nemohly vykonávat svoji činnost z důvodu vládních opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou pandemií. Podpora bude mít […]

EK schválila pokračování podpůrného programu COVID Lázně II

Mariánské lázně

Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí, na jehož základě bude možno pokračovat v podpoře subjektů poskytujících lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči. Obdobně jako v loňském roce bude podpora poskytována ve formě přímých plateb na pokrytí slev, jež příjemci (poskytovatelé lázeňských a rehabilitačních služeb) poskytnou svým klientům, kteří si u nich objednají pobyt a lázeňské procedury. […]

Evropská komise schválila program COVID Gastro/Uzavřené provozovny

restaurace gastro

Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila podpůrné opatření COVID Gastro/Uzavřené provozovny. Komise konstatovala, že opatření je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro veřejné podpory poskytované v souvislosti s koronavirovou pandemii. Schválený program umožní České republice vyplatit veřejné podpory v objemu až 6 miliard korun. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž […]

Komentář: EU chce zatočit s daňovými superúlevami

egovernment taxes EU

Evropská unie chystá nařízení, které by znemožnilo daňové superúlevy pro obří firmy od vlád členských států. Argumenty obou stran jsou pádné a vyrovnané, přesto se jedná o prioritu Evropské komise. Proč takový rozruch a na čí straně je pravda? Evropská komise chce, aby přestaly daňové spekulace obřích firem, které moc neplatí daně. Takových případů se […]