Komise vydala průzkum zaměřený na dvojí kvalitu potravin

EU front-of-pack appearance and composition of branded food products

Evropská komise zveřejnila výsledky druhé části průzkumu zaměřeného na porovnání kvality potravinových produktů pod stejnou značkou v EU, který navazuje na průzkum z roku 2019. Ten ukázal, že složení se liší zhruba u třetiny zkoumaných výrobků, přičemž druhá část se zaměřila na to, zda jsou spotřebitelé schopni tuto změnu poznat.

Výsledky průzkumu ukazují, že rozdíly ve složení výrobků jsou jasně znatelné, pokud se složení výrazně liší, např. co se týče obsahu cukru. Naopak pokud není složení výrazně jiné, nelze tyto rozdíly poznat. Celkově byly vnímány rozdíly ve složení u 10 z 20 testovaných výrobků. Komise se chystá v této oblasti provést další průzkumy, které by se měly zaměřit na změnu složení dříve testovaných výrobků s odstupem času.

Zdroj: CEBRE/BusinessInfo.cz

@RadekVyskovsky

Napsat komentář