EK schválila pokračování podpůrného programu COVID Lázně II

Mariánské lázně

Evropská komise vydala pozitivní rozhodnutí, na jehož základě bude možno pokračovat v podpoře subjektů poskytujících lázeňské léčebné a rehabilitační procedury a péči.

Obdobně jako v loňském roce bude podpora poskytována ve formě přímých plateb na pokrytí slev, jež příjemci (poskytovatelé lázeňských a rehabilitačních služeb) poskytnou svým klientům, kteří si u nich objednají pobyt a lázeňské procedury. Sleva je poskytována prostřednictvím voucherů ve výši 4 000 Kč na osobu. Cílem podpory je pomoci lázeňskému sektoru překonat ekonomické důsledky koronavirové pandemie a s ní souvisejících vládních opatření. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj. Podobně jako u některých dalších podpor poskytovaných podle bodu 3.1 dočasného rámce, výše podpory na podnik nesmí přesáhnout 1,8 milionu EUR.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »