Evropská komise schválila podpůrné opatření COVID – Cestovní kanceláře II

Český Krumlov panorama

Komise ve svém rozhodnutí konstatovala, že uvedené opatření s rozpočtem 75 milionů Kč je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro veřejné podpory poskytované v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Cílem programu podpory je zajistit likviditu cestovním kancelářím, které nemohly vykonávat svoji činnost z důvodu vládních opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou pandemií. Podpora bude mít formu přímých grantů a jejím poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Podobně jako u dalších podpor poskytovaných podle bodu 3.1 dočasného rámce, celková výše podpory na podnik nesmí přesáhnout 1,8 milionu EUR. Podpora bude v rámci opatření poskytnuta nejpozději do 30.6.2021.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

TZ

Napsat komentář