Evropská komise schválila program COVID Gastro/Uzavřené provozovny

restaurace gastro

Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila podpůrné opatření COVID Gastro/Uzavřené provozovny. Komise konstatovala, že opatření je v souladu s tzv. dočasným rámcem pro veřejné podpory poskytované v souvislosti s koronavirovou pandemii.

Schválený program umožní České republice vyplatit veřejné podpory v objemu až 6 miliard korun. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž program je určen pro všechny podniky, vyjma finančního sektoru. Výše podpory, která bude poskytována ve formě přímých plateb, je u každého podniku závislá na počtu zaměstnanců a dále počtu dní, po které byl daný podnik v období mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021 zasažen protiepidemickými opatřeními.

Cílem opatření je zajistit příjemcům nezbytnou likviditu a pomoci jim udržet podnikání jak v průběhu, tak po skončení pandemie. Maximální výše podpory na jeden podnik je v souladu s dočasným rámcem stanovena na 800 000 eur.

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

Napsat komentář