EK spustila platformu pro sdílení výsledků výzkumu

Open Research Europe

Evropská komise spustila novou platformu Open Research Europe, na které se budou zveřejňovat vědecké dokumenty dostupné zdarma všem zájemcům.

Na platformě se budou zveřejňovat výsledky výzkumných projektů financovaných v rámci programu Horizont Evropa (2021-2027) i jeho předchůdce Horizont 2020.

Cílem platformy je zpřístupnit výsledky výzkumu široké veřejnosti a odstranit problémy spojené se zveřejňováním vědeckých výsledků, ať už se jedná o překážek pro jejich opakované využití nebo vysokých nákladů.

Momentálně je na platformě k dispozici zhruba 40 vědeckých texů, další budou postupně přibývat.

Zdroj: CEBRE/BusinessInfo.cz

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

Government

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Číst dále »