Siemens Mobility získal objednávku na bateriově napájené jednotky Mireo

Mireo

Státní úřad pro kolejová vozidla spolkové země Bádensko-Württembersko (SFBW) objednal 20 dvouzdrojových elektrických trakčních jednotek trolej/akumulátor Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility. Dvoučlánkové nízkopodlažní regionální elektrické trakční jednotky, každá se 120 sedadly, mohou být díky kombinovanému napájení nasazeny na tratích s trakčním i bez trakčního vedení. Objednané jednotky jsou plánovány pro provoz v regionální síti Netz 8 Ortenau. Smlouva zahrnuje také údržbu vozidel, za kterou bude zodpovídat společnost Siemens Mobility, a to téměř 30 let.

Objednané jednotky budou dodány do prosince 2023. Výroba bude probíhat v závodě Siemens Mobility v německém Krefeldu. Financování vlaků, které bude provozovat společnost Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), zajišťuje KfW IPEX Bank. Financování ve výši 77 milionů EUR bylo sjednáno na období 28 let.

Jednotky Mireo Plus B mají v reálných podmínkách dojezd při napájení z akumulátorů zhruba 80 kilometrů. Trakční akumulátory mohou být nabíjeny z trakčního vedení za jízdy i za stání na elektrifikovaných úsecích a rekuperací brzdné energie vlaku. Akumulátorový systém je umístěn pod podlahou a je nainstalován ve dvou kontejnerech. Použity jsou lithium-iontové akumulátory s dlouhou životností.

Na projektech dvouzdrojových elektrických jednotek trolej/akumulátor Mireo a Desiro ML se výrazně podílejí elektrotechnici z vývojových pracovišť Engineeringu Siemens Mobility v Praze a v Plzni. „Předností těchto vozidel je schopnost statického (za stání) či dynamického (za jízdy) nabíjení trakčních akumulátorů z liniového trakčního vedení. To umožnuje využít již vybudovaná pevná trakční zařízení na elektrifikovaných tratích k napájení a bezemisnímu provozu vozidel na okolních tratích bez trakčního vedení.“ říká Jiří Pohl, Senior Engineer společnosti Siemens Mobility, s.r.o., a dodává: „Tímto způsobem lze zajistit bezemisní železniční dopravu i v jen částečně elektrifikované síti. Benefitem pro cestující je i možnost přímého spojení bez přestupu z centra regionu do jeho okrajových oblastí, a to atraktivními moderními vozidly s patřičnými trakčními i jízdními vlastnostmi. Symbolem vedlejších tratí tak již nemusí být jen současným požadavkům na cestování neodpovídající stárnoucí naftou poháněné motorové vozy, ale i nová pohodlná klimatizovaná vozidla zajišťující rychlé přímé spojení okrajů regionu s krajským městem.“

Síť Netz 8 Ortenau zahrnuje trasy o ročním objemu kolem dvou milionů vlakových kilometrů.

Napsat komentář