Úřad povolil vstup francouzského investora do Rohlik.cz

partech rohlik investice

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v letošním roce první dvě rozhodnutí o spojení soutěžitelů, obě rozhodnutí již nabyla právní moci.

V jednom případě se jedná o povolení transakce, v jejímž důsledku získá francouzská společnost Partech Partners SAS možnost vykonávat společně s fyzickou osobou, panem T. Č., společnou kontrolu nad společností Velká Pecka, s. r. o., která působí pod značkou Rohlik.cz. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti online maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby.

Úřad rovněž povolil spojení soutěžitelů, na jehož základě získává společnost STAVMAT STAVEBNINY, a. s., možnost výlučně kontrolovat společnost SALVATOR STŘECHY, s. r. o. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje stavebního materiálu.

Úřad zjistil, že žádné z posuzovaných spojení soutěžitelů nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto ve zjednodušených řízeních obě fúze povolil.

Napsat komentář