ÚOHS: Metodický den přilákal více než 600 zájemců o veřejné zadávání

ÚOHS Metodický den

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal svůj první metodický den v oblasti veřejného zadávání. Online akce, na níž přednášeli experti z Úřadu a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, přilákala více než 600 sledujících. Metodický den byl zaměřen na téma vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § […]

Úřad se účastní mezinárodního projektu na využívání výpočetních metod při ochraně hospodářské soutěže

Computational Antitrust project

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zapojil do nového mezinárodního projektu „Computational Antitrust“, který je zaměřen na využívání automatizované právní analýzy pro odhalování protisoutěžního jednání. Do projektu, který zaštiťuje Stanford University, se zatím zapojilo 53 soutěžních úřadu a 35 akademiků. Právo hospodářské soutěže v posledních letech stále více řeší dynamicky se rozvíjející a komplexní digitální […]

ÚOHS: Oznámení o spojení Raiffeisenbank a.s. s Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o.

reiffeisen bank equabank

Dne 5. 3. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901 (dále jen „Navrhovatel” nebo „Účastník řízení”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a […]

Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Raiffeisenbank a.s. a ING Bank N.V.

Raiffeisenbank a.s. a ING Bank N.V.

Dne 18. 2. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901 (dále jen „Navrhovatel”). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele ING Bank N.V., se […]

Úřad povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů

lom důl těžba

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci zjednodušených řízení dvě nová rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů. Oba případy byly řešeny ve zjednodušených řízeních a předmětná rozhodnutí již nabyla právní moci. V důsledku spojení soutěžitelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a T-WATT, s. r. o., získá společnost Sokolovská uhelná možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad […]

Úřad povolil spojení prodejců elektroniky

electrowrld prodejny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů NAY a.s. a K + B Expert, s.r.o. K fúzi dochází zejména v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky, kde NAY a.s. v České republice působí zejména pod značkou Electro World. Podle rozhodnutí Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo […]

ÚOHS: RITCHY EU uzavíral zakázané protisoutěžní dohody

elektronická cigareta

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl v celém rozsahu rozklad podaný společností RITCHY EU s. r. o., a ve všech výrocích potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla společnosti za zakázanou protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej uložena pokuta ve výši 6 674 000 korun a zákaz plnění zakázané dohody […]

ÚOHS zrychluje rozhodování

ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a předem známých kritériím, a to z kandidátů, které předsedovi ÚOHS navrhlo téměř 30 subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací. „Jsem rád, že se podařilo pro […]

Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o kartelu Carpathia

logisitka kartel

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna z velké části potvrdil rozhodnutí ve věci zakázané dohody nákladních železničních přepravců – tzv. kartel Carpathia. Předseda ÚOHS potvrdil prvostupňové rozhodnutí z června 2020 po věcné stránce, pouze výrok o pokutě ve výši 10 000 000 korun, která byla uložena soutěžiteli ARGO LOGISTICS, s.r.o., byl zrušen a […]

Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Nay a.s., Slovenská republika/K+B Expert, s.r.o.

electroworld web

Dne 15. 1. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě úplného návrhu společnosti Nay a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tuhovská 15 (dále jen „navrhovatel”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých […]

Úřad povolil vstup francouzského investora do Rohlik.cz

partech rohlik investice

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v letošním roce první dvě rozhodnutí o spojení soutěžitelů, obě rozhodnutí již nabyla právní moci. V jednom případě se jedná o povolení transakce, v jejímž důsledku získá francouzská společnost Partech Partners SAS možnost vykonávat společně s fyzickou osobou, panem T. Č., společnou kontrolu nad společností Velká Pecka, s. r. […]

Předseda Mlsna zakázal plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek pro Policii ČR

Policie ČR tendr

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra České republiky na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D. Praha s.r.o. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka a.s. „Není možné, aby zadavatel […]