Úřad povolil spojení prodejců elektroniky

electrowrld prodejny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů NAY a.s. a K + B Expert, s.r.o. K fúzi dochází zejména v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky, kde NAY a.s. v České republice působí zejména pod značkou Electro World. Podle rozhodnutí Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Napsat komentář