Předseda Mlsna zakázal plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek pro Policii ČR

Policie ČR tendr

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra České republiky na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D. Praha s.r.o. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka a.s.

„Není možné, aby zadavatel opakovaně uzavíral bez soutěže kupní smlouvy na základě téměř 20 let staré rámcové dohody a dlouhodobě tak vylučoval soutěž o zakázku,“ odůvodnil rozhodnutí Petr Mlsna.

Ministerstvo vnitra uzavřelo 8. 4. 2020 smlouvu, když přímo oslovilo dodavatele C.I.D. Praha. Tzv. jednacího řízení bez uveřejnění Ministerstvo využilo s tím, že se v daném případě jednalo o rozšíření původní smlouvy na dodávky samopalů a pušek uzavřené v květnu 2001. Úřad v prvostupňovém řízení konstatoval, že zadavatel nebyl oprávněn postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy. Podle Úřadu zadavatel neprokázal, že by snaha o unifikaci výzbroje a dlouhý cyklus životnosti u zbraní byly v daném případě zvláštní okolností, na jejímž základě lze překročit lhůtu 3 let od uzavření původní smlouvy, kterou pro dodatečné dodávky stanovuje zákon. Úřad zdůraznil, že účelem dodatečných dodávek je umožnit výjimečně a pouze za splnění předem striktně stanovených podmínek zákona nákup nezbytného zboží v jednacím řízení bez uveřejnění a nikoli umožnit zadavateli systematické doplňování dodávek zboží v jednom z nejméně transparentních druhů zadávacích řízení.

Předseda ÚOHS nyní zamítl rozklady zadavatele i vybraného dodavatele. Vypořádal námitky týkající se mimo jiné údajného nezákonného podání návrhu a zejména možnosti využití dodatečných dodávek. Předseda Mlsna zdůraznil, že výklad zadavatele, podle kterého by po desítkách let funkčnosti a používání výrobků bylo možno používaný inventář výrobků zásadně rozšířit bez jakékoliv soutěže, zcela popírá literu zákona.

Napsat komentář