INTERGRAM také neoprávněně vybíral poplatky, pokuta přesahuje 20 milionů korun

empty hotel room

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 14. prosince 2020 kolektivnímu správci INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 20 799 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Spolek INTERGRAM se dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od 1. 1.2009 do 6. 11. 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, aniž by zohlednil obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. INTERGRAM tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Soutěžitel INTERGRAM se dopustil obdobného přestupku, kvůli němuž Úřad před nedávnou dobou pravomocně pokutoval kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Napsat komentář