Bezúročné půjčky v rámci programu ČMZRB – úvěr COVID

covid pujcka

Vláda ČR schválila možnosti čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Bezúročné půjčky jsou určené zejména živnostníkům a malým a středním podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezené v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Úvěr je určen zejména na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či další provozní výdaje.

Základní parametry úvěrů jsou následující:

  • příjem žádostí od 16. 3. 2020
  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru až do výše 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky
  • odklad splátek až 12 měsíců

Současně je možné využít dalších nástrojů ČMZRB jako je program Expanze, kde je možné získat bezúročný úvěr až do výše 45 mil. Kč, či získat ze strany ČMZRB záruky na provoz a investice z programu Záruka. Vláda ČR současně zvažuje přesunutí dalších prostředků z operačních programů na pomoc podnikům postiženým aktuální koronavirovou infekcí.

Pro úplnost také uvádíme, že lze požádat stát o náhradu škody vyplývající z přijatých opatření. Případnou žádost je potřeba podat do 6 měsíců od vzniku škody. V této věci je pak nezbytné škodu a souvislost prokázat, a je otázkou, jak k takové žádosti bude stát, potažmo soudy, přistupovat.

Zdroj: Deloitte

Napsat komentář