COVID-19: Stabilizační balíček pro daňové poplatníky

tax free

Přinášíme informace ohledně stabilizačního a liberačního balíčku, který byl v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19 schválen Vládou ČR.

Podle schválené verze se jedná o tyto úlevy:

 • plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020
 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem
 • plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020
 • individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem
 • plošné promíjení správního poplatku (za žádost o prominutí a posečkání)
 • tolerance při pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020
 • promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky dle nového pokynu GFŘ D-44.

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost a toleranci v situaci, kdy rozhodnutí závisí na správním uvážení.

Pro úspěšné prominutí je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek stanovených v podmínkách promíjení (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti), což nemusí být v praxi vždy naplněno. Existují však i další řešení, jak situaci efektivně řešit (např. využití stávajících institutů podle daňového řádu).

Možnosti, které již současný daňový řád nabízí:

 • institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, čímž fakticky dochází také k prodloužení lhůty splatnosti daně (až o 3 měsíce navíc, případně až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou i zahraniční příjmy)
 • žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14% plus repo na 7% plus repo, který lze navíc i promíjet)
 • určité možnosti nabízí také úprava sociální a zdravotního pojištění
 • možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu)

Zdroj: Deloitte

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »