Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na roky 2023 a 2024

ŘO IROP 2021-2027 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro roky 2023 a 2024. U většiny plánovaných výzev dochází k časovému posunu jejich vyhlášení i příjmu žádostí.

Důvodem pro změny je chystaná revize Metodického pokynu pro hodnocení a výběr projektů v období 2021 – 2027, kdy nově bude stanovena povinnost zahajovat příjem žádostí o podporu s odstupem od samotného vyhlášení výzvy. ŘO IROP také vyšel vstříc  častým požadavkům žadatelů na posun vyhlášení výzev z hlediska jejich kapacit pří přípravě žádostí a dobíhání IROP 2014 – 2020 v roce 2023. Rovněž byly některé výzvy odsunuty vzhledem k jejich složitému nastavování a zacílení z důvodu vysoké absorpční kapacity vzhledem k alokaci daných výzev, které jsou aktuálně projednávány s partnery na pracovních týmech.

Změny v harmonogramu výzev se týká se to např. následujících výzev:

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy  – SC 1.1 – vyhlášení 6/2023, příjem žádostí 5/2024-4/2025
Památky  – SC 4.4 – vyhlášení 5/2023, příjem žádostí 6/2023
Zelená infrastruktura  – SC 2.2 – vyhlášení 3/2023, příjem žádostí 1/2024-6/2024
Multimodální osobní doprava  – SC 6.1 – vyhlášení 4/2023, příjem žádostí 5/2023-4/2024
Cestovní ruch – SC 4.4 – vyhlášení 6/2023, příjem žádostí 3/2024-9/2024
Další vzdělávání – SC 4.1 – vyhlášení 10/2023, příjem žádostí 4/2024-5/2024
Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče – SC 4.1 – vyhlášení 11/2023, příjem žádostí 5/2024-6/2024.

Aktualizované harmonogramy výzev IROP pro roky 2023 a 2024 naleznete na webových stránkách IROP.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »