Městská rada v Dublinu zahajuje strategii pro drony

Městská rada v Dublinu zahájila svou první strategii pro drony a městskou leteckou dopravu, jejímž cílem je změnit způsob, jakým irské město využívá technologii dronů ke zlepšení veřejných služeb a zároveň porozumět jejich budoucímu potenciálu.

Vývoj strategie pro drony a městskou leteckou mobilitu na období 2024–2029 byl veden prostřednictvím programu Smart City, který podporuje radu při uplatňování nových a vznikajících technologií i v budoucnu.

Díky podpoře živého ekosystému technologie dronů má Dublin potenciál přilákat nové podniky a podpořit hospodářský růst, čímž se stane lídrem v tomto rozvíjejícím se odvětví.

Město uvádí, že drony se stále častěji používají v celé řadě městských služeb, což pomáhá zvyšovat efektivitu služeb, snižovat náklady a zefektivňovat provoz. Mezi oblasti, kde se drony v rámci rady používají, patří mapování, inspekce nebezpečných budov nebo reakce na mimořádné události.

„Tato strategie představuje významný milník pro městskou radu v Dublinu. Přijetím technologie dronů nejen zlepšujeme poskytování našich služeb, ale také dláždíme cestu k chytřejšímu a udržitelnějšímu městu.“

Používají se také k přístupu do těžko přístupných oblastí pro průzkumy a monitorování životního prostředí, což poskytuje lepší dohled a správu městských prostor.

„Tato strategie představuje významný milník pro městskou radu v Dublinu. Přijetím technologie dronů nejen zlepšujeme poskytování našich služeb, ale také dláždíme cestu pro chytřejší a udržitelnější město,“ řekla Eileen Quinlivanová, zástupkyně generálního ředitele a předsedkyně řídící skupiny DCC Drones High Level Steering Group v Dublinské městské radě.

„Drony způsobí revoluci v přístupu k různým úkolům, od reakce na mimořádné události a inspekcí infrastruktury až po monitorování životního prostředí a územní plánování. Přínos pro naše zaměstnance a občany je obrovský a my jsme odhodláni zajistit, aby Dublin zůstal v čele této městské inovace.“

V radě se zřizuje nová specializovaná jednotka pro drony, která má centralizovat provoz dronů a podporovat interní oddělení s cílem urychlit přijetí této technologie. Toto oddělení bude stavět na stávajících schopnostech a zdrojích a maximalizovat efektivitu. Jednotka bude také hrát roli při podpoře inovací v odvětví dronů tím, že bude pomáhat rozvíjet nové služby, které budou přínosem pro občany a komunity při růstu komerčního sektoru.

„Irský letecký úřad velmi podporuje subjekty veřejného sektoru, které vyvíjejí strategie pro drony,“ řekl Jim Gavin, provozní ředitel Irského leteckého úřadu. „Jsme potěšeni, že můžeme podpořit tuto iniciativu dublinské městské rady při rozvoji jejich strategie pro drony, kde budou podporovat inovace a rozvoj v odvětví dronů.“

„Využitím potenciálu dronů podniká městská rada v Dublinu proaktivní kroky ke zvýšení veřejné bezpečnosti, zlepšení efektivity a podpoře hospodářského růstu. Věříme, že tato iniciativa vydláždí cestu k pokroku v městské letecké mobilitě, z čehož bude mít prospěch jak veřejnost, tak širší letecký průmysl.“

Tato strategie byla vypracována na základě rozsáhlých konzultací s interními a externími zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno, že je v souladu s potřebami Dublinu a využívá nejnovější pokroky v technologii dronů. Strategie rovněž podporuje dodržování vyvíjejících se předpisů Evropské unie a klade důraz na důvěru veřejnosti, bezpečnost a soukromí.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář