Konference Fenomén 2023

onference Fenomén 2023

Atmosféru baťovského genius loci přijedou nasát miliardář Martin Vohánka, finančník Pavel Řehák i expert na vzdělávání Bob Kartous. Připojí se ke třicítce osobností, které jedou na vlně digitální transformace. Své know how poodhalí již 23. 3. 2023 na Fenoménu. Konference, která propojuje management s výrobou, lidskými zdroji i marketingem. Už čtvrtým rokem se jí to […]

Red Hat jmenuje Agnes Doru Fabokovou novou generální ředitelkou pro střední a východní Evropu

Agnes Dora Faboková nastupuje do společnosti Red Hat jako nová generální manažerka pro země střední a východní Evropy (CEE) a doplňuje tak tým vedoucích pracovníků pro CEE region ve složení Dieter Ferner-Pandolfi (Country Manager Rakousko), Richard Zobrist (Country Manager Švýcarsko), Gregor von Jagow (Country Manager Německo) a Dinko Eror (viceprezident EMEA pro střední Evropu). Agnes […]

Průměrná mzda klesla reálně o 6,7 %

Ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,9 %, reálně klesla o 6,7 %. Medián mezd činil 37 463 Kč. „I přes téměř 8% růst nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců klesla po započtení vlivu inflace reálná mzda ve 4. […]

Veřejné připomínkování Kompetenčního rámce absolventa učitelství

Kompetenční rámec je vizí pro kvalitu přípravy učitelů. Právě jasnější vize může posílit spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů. Ministerstvo školství od září 2021 spolupracuje s fakultami připravujícími učitele na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedním z důležitých výstupů této spolupráce […]

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na roky 2023 a 2024

ŘO IROP 2021-2027 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro roky 2023 a 2024. U většiny plánovaných výzev dochází k časovému posunu jejich vyhlášení i příjmu žádostí. Důvodem pro změny je chystaná revize Metodického pokynu pro hodnocení a výběr projektů v období 2021 – 2027, kdy nově bude stanovena povinnost zahajovat příjem žádostí o podporu s odstupem od samotného […]

Umělá inteligence pomáhá snižovat nezaměstnanost a zvyšovat efektivitu

Výsledky Českého statistického úřadu z března 2023 ukazují, že trend ve stagnaci a snižování nezaměstnanosti v České republice pokračuje. Míra nezaměstnanosti podle aktuálních dat ČSÚ ve věkové skupině 15–64letých meziročně stagnovala na hodnotě 2,2 %. Jedním z faktorů, které mohly k tomuto trendu přispět, je rostoucí využívání umělé inteligence v průmyslu a službách. Umělá inteligence […]