333 miliard dolarů bylo loni investováno do digitální reklamy

adtech business

AdTech, technický sektor digitální reklamy, roste nezastavitelným tempem. Minulý rok bylo do digitální reklamy investováno 333 miliard dolarů. Predikce pro rok 2023 počítá dokonce s 517 miliardami. Přesun financí do online prostoru má vliv na celé prostředí reklamy jako takové, firmy optimalizují cashflow a musí vytěžit maximum z nabízených prostorů. Největším problémem digitálu je “AdTech tax”, tedy peníze, které se na cestě mezi zadavatelem a inzerentem zaplatí třetím stranám. Jedná se až o 60 % budgetu, který do digitální reklamy investuje zadavatel.

“Vývoj trhu online vydavatelům jasně naznačuje růst příjmů z digitálních reklamních prostor, nahrazuje pokles u tištěných médií, zvyšuje se i podíl programatického prodeje volných reklamních prostor na úkor přímého prodeje obchodními týmy. Tuzemské i zahraniční vydavatelské domy to vnímají a snaží se na to reagovat. Zkouší a adaptují nové technologie s cílem maximalizovat výnos a kontrolu nad svými digitálními aktivy,” říká Tomáš Vika, spoluzakladatel a CEO adELA.

Neustálá a permanentní konzumace digitálního obsahu změnila kompletně celé odvětví reklamy. Časy, kdy zadavatel zavolal do redakce, že chce reklamu, jsou dávno pryč. Více než polovina peněz na inzerci nyní putuje do digitálu. Této skutečnosti se musí přizpůsobit i zúčastněné strany. V jádru se pořád jedná o vztah mezi zadavatelem a vydavatelstvím a AdTech je má pouze propojit. Online prostředí je specifické tím, že neustále žije, prodej reklamního prostoru probíhá 24/7 a bez pomoci automatizovaných systémů je nemožné ho spravovat efektivně. Ekosystém AdTechu je spletitý, v jeho středu stojí programatické nakupování, které je hlavním stavebním kamenem. Dle společnosti Accenture je v dnešní době 17 % reklamy nakupováno programaticky, ale během dvou let se počítá s dvojnásobným růstem, protože šetří náklady na lidské zdroje a dokáže zajistit větší zisk.

“Není žádným tajemstvím, že se na cestě mezi inzerentem, značkou, a online vydavatelem, majitelem inzertní plochy, ztratí až 60 % z inzerentem zaplacené částky. Ustálil se pro to výraz AdTech Tax (adtechová daň), která vzniká vstupem třetích stran. adELA má za svůj ultimátní cíl mezičlánky bez přidané hodnoty eliminovat, řetězec mezi inzerentem a vydavatelem zkrátit. Profitovat z toho budou všichni,” vysvětluje Vika.

Vstupem třetích stran do transakcí, které si ukrajují část peněz, také dochází k narušení bezpečnosti, data velmi často nejsou chráněna a je možné k nim získat přístup. V neposlední řadě je třeba zmínit to, že obrovské budgety, které firmy do digitální reklamy nyní investují, nekolikanásobně převyšují rozpočty z let minulých, takže přijít v průměru o 38 % těchto peněz je pro společnosti citelná ztráta. adELA tyto problémy řeší, zajišťuje ochranu, maximalizuje efektivitu, a tím i zisky.

Přestože nákup a prodej reklamy na internetu je hlavním cílem AdTechu, tak jeho rozsah je daleko širší. Sběr dat z cookies umožňuje specifické cílení reklamy, dokáže jednomu uživateli servírovat reklamu napříč zařízeními, opakovat reklamu ve specifických intervalech, reagovat na opuštěný nákupní košík v eshopu reklamou na další stránce. Esencí AdTechu je doručit reklamu správnemu zákazníkovi, ve správnou chvíli, na správném místě. V poslední době rezonuje i za správnou cenu, firmy si začaly uvědomovat, o kolik peněz přicházejí. Tomu všemu dopomáhají moderní technologie, v čele s umělou inteligencí, strojovým učením a neuronovými sítěmi, které budují složité algoritmy plnící tuto funkci.

“Svět AdTechu je komplikovaný, má mnoho zákoutí a temných uliček ze kterých je potřeba online vydavatele vyvést. To je náš cíl v adELA. Přinášíme transparentní, nezávislou platformu, která maximalizuje kontrolu nad digitálními aktivy a zisky, které inzertní plochy generují,” dodává Vika.