Průzkum: Inovace

pruzkum inovace

56 % Čechů vnímá inovace pozitivně, šetří jim čas a peníze. 61 % považuje české firmy za inovativní, 82 % si ale myslí, že by měly do inovací a výzkumu více investovat. Více než polovina obyvatel má k inovacím pozitivní vztah, od takových produktů či služeb očekávají úsporu času i peněz a zjednodušení složitých úloh.

Více než polovina Čechů si pod slovem inovace představuje neustálé zlevňování produktů a služeb, tento názor zastává až 55 % z nich. Pro 51 % lidí poté inovace znamenají zjednodušování života jejich uživatelů. S tvrzením se ztotožňuje 60 % mužů a 41 % žen. Naopak jen 13 % Čechů uvedlo, že si s inovacemi pojí nutnost neustále se učit novým věcem, a jen 8 % si pod pojmem vybaví zrychlující se nabídku nových produktů a služeb.

Až 61 % Čechů považuje české firmy za inovativní. Zcela opačný názor má 24 % z nich. Špatně na tom není v očích Čechů ani Česká republika obecně, jako progresivní a inovativní zemi ji vnímá 51 % dotázaných. Tento postoj je nejsilnější ve věkové kategorii 35–44 let (56 %), naopak nejslabší ve věkovém rozmezí 18–24 let (42 %). V kategorii mezi 25. a 34. rokem názor sdílí 48 % a ve skupině 45–54 let 51 %. Česko považuje za inovativní také 53 % obyvatel starších 55 let.

82 % lidí si myslí, že by české firmy měly do inovací i výzkumu investovat ještě více. Názor ve velké míře sdílí ženy i muži, mezi muži je však ještě populárnější. Větší investice do výzkumu a inovací by uvítalo 87 % mužů a 76 % žen. Pouze 6 % Čechů tento postoj nesdílí, 12 % z nich se k otázce nevyjádřilo.

Ve více než polovině Čechů (56 %) vyvolává slovo inovace pozitivní emoce. Pozitivněji ho vnímají muži (64 %) a podobně to má 48 % žen. 27 % Čechů uvedlo, že jsou k označení skeptičtí, jelikož se s ním setkávají příliš často. Nevěří mu 5 % dotázaných a 12 % jej neohodnotilo. 52 % obyvatel poté od nových výrobků očekává především to, že jim pomohou ušetřit čas. 39 % Čechů předpokládá, že jim usnadní složité věci a 33 % se shodlo na tom, že jim nové výrobky a služby pomáhají šetřit peníze.

“Díky inovacím zákazníci ušetří nejen své peníze, ale také drahocenný čas. Obojí mohou následně investovat do něčeho jiného, smysluplnějšího. Zároveň tak budou celkově zlepšovat svůj život a volný čas trávit kvalitněji, což může mít za následek zvýšení poptávky na jiných trzích. Můžeme tak říci, že inovace jsou ideální cestou, jak zlepšovat život zákazníků a zároveň přispívat k růstu odlišných odvětví trhu,” komentuje výzkum Chief Commercial Officer IdeaSense Lukáš Vynikal.

Napsat komentář