Změna v top managementu BASF

Dr. Martin Brudermüller

S platností od konce výroční schůze akcionářů, která se bude konat 4. května 2018, se Dr. Martin Brudermüller (56), toho času místopředseda Rady výkonných ředitelů společnosti BASF SE, stane jejím předsedou.

Dozorčí rada jmenovala Brudermüllera do funkce na svém zasedání 21. prosince 2017. Brudermüller vystřídá Dr. Kurta Bocka (59), který pozici předsedy Rady výkonných ředitelů zastává od roku 2011 a členem Rady výkonných ředitelů je od roku 2003. Tato změna Bockovi umožní, aby byl po skončení zákonné dvouleté lhůty roku 2020 zvolen členem a předsedou dozorčí rady společnosti BASF.

Novým místopředsedou Rady výkonných ředitelů byl jmenován Dr. Hans-Ulrich Engel (58). Dozorčí rada dále prodloužila členství v Radě výkonných ředitelů Martinu Brudermüllerovi, Hansi-Ulrichu Engelovi a Sanjeevu Gándhímu (51) o pět let, tedy do výroční schůze akcionářů v roce 2023. V rámci těchto změn se v květnu 2018 rovněž sníží počet členů Rady výkonných ředitelů z osmi na sedm.

„Změny, které nás letos čekají, tvoří součást dlouhodobého plánování nástupnictví v dozorčí radě a Radě výkonných ředitelů,“ řekl předseda dozorčí rady společnosti BASF SE Dr. Jürgen Hambrecht (71). „Během posledních sedmi let Kurt Bock naši společnost úspěšně utvářel a rozvíjel. Požádali jsme ho, aby roku 2020 kandidoval na funkci v dozorčí radě, a naše společnost tak mohla nadále těžit z jeho odborných znalostí i zkušeností.“

Roku 2011 byl Brudermüller jmenován místopředsedou Rady výkonných ředitelů. Navíc zastává post technologického ředitele společnosti BASF SE. Členem Rady výkonných ředitelů je od roku 2006. Během této doby byl v BASF odpovědný mimo jiné za oblast Asie a Tichomoří, jejíž sídlo se nachází v Hongkongu. „V osobě Martina Brudermüllera, který Kurta Bocka ve funkci nahradí, jsme předsedou Rady výkonných ředitelů opět jmenovali kompetentního a zkušeného nástupce z řad pracovníků BASF,“ uvedl Dr. Jürgen Hambrecht.

Engel se stal členem Rady výkonných ředitelů v roce 2008 a odpovídal mimo jiné za oblast Severní Ameriky, sídlící ve Florham Parku v New Jersey. Od roku 2011 je finančním ředitelem společnosti BASF SE.

-LiM

Napsat komentář