Nový polohovač vidlic pro optimální viditelnost a větší bezpečnost

View polohovač vidlic

Nový polohovač vidlic s názvem View významně zlepšuje výhled na vidlice a při uskladňování a vyskladňování zboží tak účinně zabraňuje poškození nákladu, stavebních komponent skladu i jeho vybavení a také nákladních automobilů. Nový polohovač vidlic lze využít u všech elektrických vysokozdvižných vozíků a vozíků se spalovacím motorem s nosností 1,2 až 5,0 tuny.

Polohovače vidlic se staly v mnoha průmyslových odvětvích zcela nepostradatelnými. Například při skladování zboží různého druhu na milimetr přesně na nákladových rampách nebo v regálech. Přesunutím vidlic ze strany na stranu může řidič umístit náklad rychleji a přesněji. Pro bezpečné a přesné přemístění břemene je však stejně důležitý dobrý výhled na vidlice přes zdvihový sloup, nosič vidlic a polohovač. A to je právě oblast, kde produktový management společnosti Linde MH identifikoval potenciál pro zlepšení a vývoj.

„Naším cílem bylo zlepšit výhled řidičů, abychom je při jejich práci podpořili a zajistili jim větší bezpečnost,“ říká Frank Bergmann, Product Manager Counterbalanced Trucks v Linde Material Handling. „Náš výzkum a vývojové práce ukázaly, že vícero menších ploch pro výhled řidiče je efektivnější než méně velkých.“

Z toho důvodu byl válec postranního posuvu umístěn výše a válce pro nastavení vidlic doprostřed, což pro řidiče vytvořilo řadu nových průhledů na vidlice. Také zkosení desky a použití trubic namísto hadic umožňuje obsluze vidět na vidlice lépe. Dalším pozitivním účinkem nově instalovaných trubic je, že poskytují lepší ochranu před poškozením při možné kolizi, což zvyšuje využitelnost zařízení.

Nejlepší výhled v hlavní pracovní oblasti

Řešení bylo optimalizováno pro výšku zdvihu od 700 mm do 1400 mm. Převážně v této výšce se totiž stohují drátěné kontejnery a nakládají a vykládají se kamiony. „S novým polohovačem vidlic dáváme našim zákazníkům klíč, který otevírá dveře k další bezpečnosti a efektivitě při používání vysokozdvižných vozíků,“ dodává Frank Bergmann. Toto přídavné zařízení lze montovat flexibilně. Díky tomu mohou toto řešení používat i zákazníci s na míru našroubovanými vidlicemi, neboť příčníky polohovače disponují každý třemi otvory. Polohovač vidlic je dodáván přímo z výrobního závodu a je součástí řady originálních náhradních dílů značky Linde. Údržbu provádí servisní síť Linde.

V neposlední řadě je nový polohovač vidlic další částí mozaiky bezpečnostního konceptu společnosti Linde MH Vize Nula – bezpečnost ve vašem světě. Tento koncept zahrnuje celé portfolio technických inovací orientovaných na bezpečnost průmyslových vozíků, dále inteligentní asistenční systémy, komplexní tréninkové programy a poradenské služby. Vize Nula (Vision Zero) je holistický přístup k omezení počtu pracovních úrazů při manipulaci s materiálem až na nulu. „Bezpečnost je jeden z klíčových nástrojů, jak zlepšit výkonnost podniku. Proto je naší vizí pomáhat zákazníkům eliminovat nehody. Vize Nula je náš příspěvek k bezpečnější a produktivnější budoucnosti,“ říká Andreas Krinninger, předseda správní rady Linde Material Handling.

-LiM

Napsat komentář