Země V4 na konferenci Metro On Line přislíbili užší spolupráci při budování inteligentních měst

smart city konference

konference Metro On Line 2018Pětidenní eco-tech konference Metro On Line byla během prvních dvou dnů věnována tématům smart city. Přeshraniční workshopy, přednášky a diskuse vyústily k iniciativě podpisu mezinárodního memoranda mezi zeměmi V4 o vzájemné podpoře a spolupráci při smart city řešeních. Bude definovat společná témata i priority a má vytvořit mezinárodní funkční platformu, která se bude soustředit na projekty společného zájmu a jejich realizaci.

Více o setkání zástupců pracovních skupin a smart city clusterů ze Slovenska, Čech, Polska i Maďarska na IOT NETWORK NEWS

Foto: (c) Peter Stas

Napsat komentář