Ze 24 hodin na 60 minut díky digitalizaci výroby

SpoluWorks

Společnost SpoluWorks se specializuje na výrobu vstřikově obráběných komponent pro přední evropské výrobce v oblasti leteckého průmyslu či zdravotnictví. Standardně 24hodinový úkon „vypořádání neshod z výroby“ teď tým kvality díky digitalizaci výrobních procesů stihne do pouhých 60 minut.

Digitalizací rozumíme proces zavádění digitálních technologií do každodenního života, v průmyslu pak hovoříme o aplikaci moderních technologií usnadňujících práci a šetřících čas. Důležité je zvýšení spolehlivosti, opakovatelnosti a flexibility procesů ve výrobních firmách.

„Pojem digitální transformace považuji jen za trendy vyjádření Baťovského hesla “Lidem myšlení, strojům dřinu”. V tomto smyslu digitalizované nástroje od lidí přebírají velkou porci nudné dřiny v podobě vykonávání stereotypních administrativních úkonů, při kterých člověk navíc často chybuje,“ vysvětluje Ota Horák, generální ředitel SpoluWorks.

„Důležité je používat selský rozum a mít jednoduchá řešení. Doma jsme dnes již také zvyklí využívat moderní technologie zcela přirozeně, stejně by to mělo fungovat i v práci,“ doplňuje Petr Kubíček, výkonný ředitel společnosti B2A, která se zabývá digitalizací výroby.

Obor přesného strojírenství se oproti mnoha jiným průmyslovým oborům potýká s extra požadavky. Přesnost výroby musí být absolutní a zmetkovitost se netrpí. Digitalizace v tomto odvětví tak nabízí o to větší benefity.

„Zajímavé jsou první dvě výhody digitalizace naší výroby. Zvýšená důvěra zákazníků v naši dodavatelskou spolehlivost, kdy například někteří zákazníci z leteckého průmyslu nevyžadovali na začátku spolupráce jinak povinnou certifikaci výrobních procesů, a vedle výrazně zvýšený zájem talentovaných lidí o práci právě v naší firmě,“ navazuje Horák.

Pozastavení provozu společností začátkem pandemie dalo mnohým z nich možnost své podniky modernizovat, případně začít s procesem digitalizace.

Napsat komentář