Zdaňování pronájmu nemovitostí se omezí

Zdaňování pronájmu nemovitostí

Od prvního ledna příštího roku již nebude možné zatížit DPH nemovitosti, které jsou určené převážně k bydlení. Pronajímatelé tak přijdou o možnost daňového odpočtu, který lze nárokovat při pořízení nemovitosti i jejím udržování a zhodnocování. Část odpočtů budou muset vracet. Změnu přinese novela zákona o dani z přidané hodnoty a týká se objektů, u nichž je pronajímatel i nájemce plátcem DPH a které nájemce využívá k podnikání.

Cílem novely zákona o DPH je zabránit uplatňování DPH při pronájmu objektů, které mají sloužit hlavně k bydlení. „Od 1. ledna 2021 už mezi plátci DPH nepůjde zdanit pronájem rodinných domů, obytných prostor a staveb, ve kterých tvoří obytný prostor nejméně 60 % podlahové plochy. DPH nebude povolené vztáhnout ani na pronájem bytových jednotek, jejichž součástí může být garáž, sklep nebo komora. Uplatňování DPH také nebude možné při pronájmu pozemků, jejichž součástí je rodinný dům, obytný prostor nebo stavba s obytným prostorem na minimálně 60 % podlahové plochy. Je také potřeba zdůraznit, že neexistují přechodná ustanovení, a tato změna dopadá i na stávající smlouvy o nájmu a podnájmu nemovitostí,“ upřesnil daňový expert Igor Pantůček z poradenské společnosti BDO.

Pronajímatelům už stát nepřispěje na opravy

Na finanční ztráty se musí připravit lidé a firmy, které výše zmíněné nemovitosti pronajímají s DPH. „Pokud mají tito pronajímatelé příjmy jen z nájmů, přijdou o nárok na daňový odpočet z nákladů na provoz daného objektu. To znamená, že od státu nedostanou zpět DPH zaplacené za opravy, ani třeba za služby účetních či právníků,“ upozornil daňový specialista BDO Petr Vondraš. Zkrátka přijdou ale i ti, kterým pronájmy tvoří jen část z celkových tržeb, protože budou-li mít pronájem osvobozený, ovlivní jim celkový firemní koeficient a tím i odpočet ze vstupů, které jsou přiřaditelné jak osvobozeným pronájmům, tak i zdanitelné činnosti.

Pronajímatelé vrátí část odpočtů zvlášť za každou nemovitost i její zhodnocení

Vracet peníze budou státu pronajímatelé, kteří si od roku 2012 vyžádali odpočet DPH na koupi dotčené nemovitosti nebo její technické zhodnocení. „Od roku koupě či zhodnocení běží desetiletá lhůta. Rozhodující je, kolik let z ní připadne na období od roku 2021 včetně. Za každý rok po tomto mezníku vrátí pronajímatel desetinu svého daňového odpočtu. Takže jestliže ho získal například v roce 2015, vrátí z něj do roku 2024 čtyři desetiny,“ vysvětlil Petr Linx z daňového oddělení BDO. „Každoroční vratku odpočtu bude nutné zajistit u všech nemovitostí a technických zhodnocení zvlášť. Celý proces tak může mnohé pronajímatele velmi zatížit,“ doplnil Linx.

Napsat komentář