Zdaňování pronájmu nemovitostí se omezí

Zdaňování pronájmu nemovitostí

Od prvního ledna příštího roku již nebude možné zatížit DPH nemovitosti, které jsou určené převážně k bydlení. Pronajímatelé tak přijdou o možnost daňového odpočtu, který lze nárokovat při pořízení nemovitosti i jejím udržování a zhodnocování. Část odpočtů budou muset vracet. Změnu přinese novela zákona o dani z přidané hodnoty a týká se objektů, u nichž […]