Úřad povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů

lom důl těžba

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci zjednodušených řízení dvě nová rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů. Oba případy byly řešeny ve zjednodušených řízeních a předmětná rozhodnutí již nabyla právní moci.

V důsledku spojení soutěžitelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a T-WATT, s. r. o., získá společnost Sokolovská uhelná možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností T-WATT. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech velkoobchodu s elektrickou energií a poskytování poradenství v oblasti energetického managementu pro provozovatele lokálních distribučních sítí.

Úřad dále povolil realizaci transakce, v jejímž důsledku společnost ALSO Holding AG získá možnost výlučně kontrolovat společnost D A Q U A S, spol. s r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodu s informačními a telekomunikačními technologiemi a spotřební elektronikou a v oblasti velkoobchodní a maloobchodní distribuce softwaru.

Úřad v rámci správních řízení zjistil, že žádné z uvedených spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení.

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »