ÚOHS povolil dvě spojení soutěžitelů v oblasti stavebnictví

stavebnictví firmy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v lednu povolil v posledních dnech dvě spojení soutěžitelů.

Společnost IZOMAT stavebniny, s. r. o., získává možnost výlučně kontrolovat společnost JPM METAL, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti prodeje stavebního materiálu.

Dále Úřad povolil nabytí výlučné kontroly nad společnostmi HERKUL, a. s., a RELIEF PROJECTS, s. r. o., ze strany společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech inženýrského a pozemního stavitelství, projekčních činností v oblasti výstavby, výroby a dodávek rozvaděčů, výroby a dodávek asfaltových obalových směsí, výroby a dodávek transportbetonu a výroby a dodávek betonových stavebních dílců.

Úřad zjistil, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto je povolil. Obě rozhodnutí nabyla právní moci.

Napsat komentář