ÚOHS: Oznámení o spojení Raiffeisenbank a.s. s Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o.

reiffeisen bank equabank

Dne 5. 3. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901 (dále jen „Navrhovatel” nebo „Účastník řízení”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 47116102, a Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 03200663. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti poskytování bankovních služeb.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0088/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Napsat komentář