ÚOHS: Oznámení o spojení Raiffeisenbank a.s. s Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o.

reiffeisen bank equabank

Dne 5. 3. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901 (dále jen „Navrhovatel” nebo „Účastník řízení”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 47116102, a Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 03200663. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti poskytování bankovních služeb.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0088/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Napsat komentář

Government

Domácnosti omezují výdaje

Růst hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků zpomalil a klesla i jejich míra investic. Domácnostem se nadále reálně propadaly příjmy. Reálně klesla jejich spotřeba a přibrzdily

Číst dále »