SPIE Elektrovod a ASE zaplatí za kartel téměř 34 milionů korun

energetika kartel pokuta

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 33 917 000 korun soutěžitelům SPIE Elektrovod, a.s., a ASE, s.r.o., za kartelovou dohodu týkající se výběrových řízení na elektromontážní práce zadávané společností ČEPS, a.s.

Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a je pravomocné. Účastníci řízení využili leniency programu i procedury narovnání, za což jim byly sníženy pokuty.

Podle zjištění Úřadu uvedení soutěžitelé nejméně v období od 28. 2. 2018 do 13. 6. 2018 koordinovali svou účast a nabídky na tři zakázky zadavatele ČEPS, a.s., konkrétně se jednalo o zadávací řízení „MIL – Oprava vypínačů výměnou v poli AD 03, 06 a 09 – realizace”; „DAS – výměna DG (P.0473)” a „NOS – výměna vypínače v terciáru T402 (G.0127)”. Hodnota těchto zakázek přesahovala 18 milionů korun.

Úřad prokázal protisoutěžní jednání obou soutěžitelů na základě zajištěných důkazů o jejich vzájemné telefonické a osobní komunikaci a komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp. Soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (tzv. bid rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Obě společnosti požádaly o aplikaci leniency programu i o tzv. narovnání, za což jim byly významným způsobem sníženy pokuty, a to na výsledných 32 498 000 Kč pro SPIE Elektrovod a 1 419 000 Kč pro ASE. Díky žádostem o leniency a narovnání se tito soutěžitelé také vyhnuli zákazu plnění veřejných zakázek, který může Úřad za kartelové dohody typu bid rigging rovněž uložit.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář