Rovné příležitosti a zájem o kvalitu osobního života

HR gsk

Rovné příležitosti nebo zájem o kvalitu osobního života zaměstnanců. To jsou některé z oblastí HR, ve kterých společnost GSK vyniká. Na příklady dobré praxe upozorňují výsledky auditu rovných příležitostí, který provedla nevládní nezisková organizace Gender Studies, o. p. s.

Z výsledků vyplývá, že GSK patří mezi firmy s velmi dobrou politikou rovných příležitostí, která aktivně řeší jak genderové zastoupení žen a mužů, tak jejich věkové složení. Rovnost příležitostí je zakotvena jako princip ve většině strategických dokumentů a je skutečně aplikována v každodenní praxi. I proto v současné době zastávají 70 % všech vedoucích a 67 % manažerských pozic ženy, což je na české poměry velmi neobvyklé. „Už při náboru pracujeme od určité úrovně řízení s genderově vyrovnanými shortlisty, kdy do dalších kol postupují jak nejlepší kandidáti z řad mužů, tak nejlepší uchazečky,“ vysvětluje HR Country Manager GSK pro Českou republiku Pavla Bučilová. Z výsledků průzkumu mezi zaměstnanci firmy vyplynulo, že při výběru nových lidí do týmu nehraje roli, zda jde o ženu nebo muže.

„Uvědomujeme si, že životní role žen a mužů, včetně rolí pracovních a rodinných, jsou do velké míry stále ovlivňovány zažitými stereotypy, které dnes mnohdy neodpovídají realitě. Politiku rovných příležitostí proto považujeme za nutnou a logickou reakci a zároveň ji vnímáme jako jeden ze základních kamenů našich úspěchů,“ uvádí Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka české pobočky GSK. Zaměstnankyně s malými dětmi se do firmy zpravidla vracejí dříve, než po uplynutí 3 leté rodičovské dovolené a firma se jim snaží vyhovět úpravou pracovní doby. „Díky dobrým vztahům na pracovišti a kontaktům s nadřízenými k tomu nepotřebujeme ani žádnou speciální směrnici,“ dodává Emmanuelle Boishardy. Přístup podporující rodinný život je podle ní klíčovým faktorem, který má vliv na angažovanost a loajalitu zaměstnanců.

Mezi nástroje slaďování osobního a pracovního života patří v GSK zejména flexibilní pracovní doba, práce z domova, spolupráce během mateřské a rodičovské dovolené a bohatá škála benefitů. Auditorský tým zaujalo například to, že práce z domova není umožňována pouze rodičům s malými dětmi, ale všem, kteří o tuto možnost požádají a jejichž charakter práce to umožňuje. Z domova pracují i lidé na vedoucích místech, a dávají tak jasný signál, že je možné tento způsob práce aplikovat i na nižších pozicích „Jsme rádi, že v našem případě nejde jen o plané řeči a nikdy nerealizované teorie. To, že vycházíme vstříc jejich potřebám, potvrdilo 89 % dotázaných zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení,“ komentuje výsledky personální ředitelka Pavla Bučilová.

Stejně tak v GSK nepodléhají ani stereotypům vztahujícím se k věku. Gender Studies pozitivně hodnotí orientaci na nábor absolventů bez předchozích pracovních zkušeností a zároveň, že na úkor toho nedochází ke znevýhodňování starších lidí. Společnost naopak reflektuje délku působení ve firmě pomocí řady benefitů. Jde například o dny dovolené navíc za odpracovaná léta, případně finanční odměny k pracovním výročím či při odchodu do důchodu. Podle auditorů může GSK díky těmto svým aktivitám sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní firmy i pro státní správu.

Genderová analýza firemní politiky a audit rovných příležitostí s důrazem na skupinu lidí 30+, žen vracejících se z mateřské dovolené a zaměstnanců v terénu byly realizovány v rámci projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost MPSV. Potěšující je, že závěry českých odborníků z Gender Studies potvrzují globální nastavení a směřování společnosti, která v roce 2017 obsadila osmou příčku indexu FTSE 100, jakožto firma s nejvyšším poměrným zastoupením žen v představenstvu. Celkové zastoupení žen na vedoucích pozicích dosahuje v GSK na globální úrovni 44 % a firma se do dalších let zavázala ke zvyšování tohoto poměru.

Napsat komentář