Lenovo: Tržby 45,3 miliardy dolarů

Lenovo laptop

Společnost Lenovo dnes zveřejnila svoje hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2017/2018 a zároveň za celý fiskální rok, který skončil 31. března 2018. Tržby skupiny se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily meziročně o 11 procent na 10,6 miliardy dolarů. Jde o první dvouciferný růst za posledních deset čtvrtletí, který je důkazem stávající silné dynamiky a výkonnosti skupiny.

Zisk skupiny Lenovo před zdaněním dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 37 milionů amerických dolarů, což je o 143 % více než 15 milionů dolarů ve stejném období loni. Meziroční zlepšení čtvrtletní ziskovosti ve všech třech klíčových oblastech podnikání skupiny se příznivě projevilo také na provozním zisku1, který se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil meziročně o 255 milionů dolarů na 76 milionů dolarů. Zisk náležející akcionářům činil ve čtvrtém čtvrtletí 33 milionů amerických dolarů. Ve srovnání se stejným obdobím loni se jedná o pokles způsobený vyššími daňovými odpočty ve fiskálním roce 2016/2017.

Za celý fiskální rok 2017/2018 dosáhla skupina Lenovo tržeb přesahujících 45,3 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 5 procent. Provozní zisk skupiny se zvýšil na 193 milionů dolarů z 96 milionů dolarů v předchozím fiskálním roce. Společnost však vykázala celoroční čistou ztrátu 189 milionů dolarů, a to především kvůli jednorázovému nehotovostnímu odpisu 400 milionů dolarů z odložených daňových pohledávek ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2017/2018.

Základní zisk na akcii ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí činil 0,28 centu amerického dolaru, nebo 2,19 centu hongkongského dolaru. Základní ztráta na akcii za celý fiskální rok dosáhla 1,67 centu amerického dolaru, nebo 13,05 centu hongkongského dolaru. Představenstvo společnosti Lenovo navrhlo za fiskální rok ukončený 31. března 2018 vyplatit dividendu ve výši 2,61 centu amerického dolaru na akcii, nebo 20,5 centu hongkongského dolaru na akcii.

Napsat komentář