Program COVID Veletrhy získal souhlasné rozhodnutí Bruselu

ABF veletrhy

Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povoluje České republice podpůrný program COVID Veletrhy o objemu až 600 milionů korun. Podle Komise je notifikované opatření v souladu s tzv. dočasným rámcem. Jedná se o první program podpory v České republice schválený Komisí dle bodu 3.12 dočasného rámce.

Účelem programu COVID Veletrhy je podpořit podniky působící v oblasti veletrhů, výstav, konferencí a business eventů, které byly zasaženy probíhající pandemií a souvisejícími opatřeními. Veřejná podpora bude poskytována ve formě přímých grantů na kompenzaci nepokrytých fixních nákladů za období od března do října 2020. Pro přijetí podpory jsou způsobilé podniky, jejichž obrat v uvedeném období klesl nejméně o 30 % v porovnání se situací před pandemií. Podporu až do výše 60 % fixních nákladů budou moci získat společnosti se soukromými vlastníky. Pokud je příjemce ve vlastnictví státu nebo územní samosprávy, je výše podpory omezena 40 % fixních nákladů.

Podle bodu 3.12 dočasného rámce nesmí celková výše podpory přesáhnout 10 mil. eur/podnik. Podpora bude v rámci opatření poskytnuta nejpozději 31. prosince 2021.

Obrázek: ABF

TZ

Napsat komentář