Poptávka po průmyslových nemovitostech poroste

Převis poptávky po průmyslových nemovitostech

Poptávka po průmyslových nemovitostech se v letošním roce v Praze zvýší o 4,9 procenta a v regionech o 4,3 procenta. Ačkoliv nabídka průmyslových prostor v roce 2019 ještě mírně poroste, v dlouhodobém horizontu je očekávána její kladná stagnace a v Praze dokonce jednoprocentní pokles. Nabídku přitom nejvíce limituje doba získání souhlasu dotčených orgánů a stavebních povolení, poptávku pak táhne kupředu aktuální pozitivní ekonomický vývoj.

V příštích letech budou podle ředitelů developerských firem dominovat logistické stavby nad průmyslovými. V nových projektech se nejvíce promítá nižší energetická a provozní náročnost. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q4/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Poptávka po průmyslových nemovitostech poroste v následujících letech ve všech regionech České republiky. Na území hlavního města Prahy se v roce 2019 podle ředitelů developerských firem zvýší zájem o průmyslové objekty o 4,9 procenta a v roce 2020 o dalších 4,2 procenta. V mimopražských regionech je pak očekáván stabilní meziroční růst poptávky o 4,3 procenta. Tahounem poptávky je přitom především aktuální ekonomický vývoj a poptávka stávajících firem. Relativně nejméně naopak poptávku v oblasti průmyslového developmentu ovlivňují změny v důsledku fúzí a akvizic.

„Česká ekonomika roste, na poptávku má vliv především vývoj průmyslu a maloobchodu – hlavním tahounem poptávky po průmyslovém developmentu je konkrétně e-commerce. Podle údajů Českého statistického úřadu tržby internetových a zásilkových obchodů zaznamenaly meziroční nárůst o 25 % během prvních tří čtvrtletí tohoto roku. Předběžné odhady tržeb o letošních Vánocích jsou pak významně nad loňskou hodnotou. To ilustruje, že poptávka po průmyslové výstavbě ze strany internetových obchodníků by měla nadále růst,“ rozebírá vývoj Pavel Dolák, Director KPMG Česká republika.

I přes stabilní růst poptávky se bude nabídka nových průmyslových nemovitostí dále snižovat. Zatímco developerské společnosti letos nabídnou o 2,2 procenta více průmyslových prostor v regionech a o 1,6 procenta v Praze, rok 2020 již v regionech přinese kladnou stagnaci (0,9 procenta) nabídky a v hlavním městě nastane dokonce její pokles o 1,0 procenta.

„Pokud se týká trhu, na kterém se naše nemovitosti pohybují – což je Praha a okolí, jsou možnosti nabídky již do značné míry vyčerpány a nestačí již pokrývat aktuální poptávku. A to platí jak pro novou výstavbu, tak i pro existující průmyslové nemovitosti,“ říká David Plzák, Development Manager, Czech Republic & Hungary, SEGRO CR, s. r. o. „Vzhledem k očekávánému vývoji a predikci zpomalení hospodářského růstu očekávám mírnou stagnaci v roce 2019,“ dodává Viliam Záthurecký, ředitel, Leis, a. s.

Kritickou brzdou nabídky je přitom podle ředitelů příliš dlouhá doba získání souhlasu dotčených orgánů společně s dobou získání stavebního povolení. Na škále od -5 (nejvíce limituje nabídku) do +5 (nejvíce podporuje nabídku) přiřadili těmto dvěma faktorům -4,5, respektive -4,4 bodu. Významně nabídku také negativně ovlivňuje špatná dostupnost stavebních ploch a aktuální stav legislativy (obojí shodně -4,0 bodu). Pozitivní vliv má naopak silná poptávka firem (3,5 bodu). Větší dynamiku v příštích letech bude mít podle developerů oblast logistických staveb (71 procent), oproti průmyslovým (29 procent).

Do nových průmyslových projektů se v současné době promítá zejména nižší energetická a provozní náročnost. Lepší akustické vlastnosti, případně celková ekologičnost stavby, jsou zohledňovány jen částečně. „To vyplývá z požadavků klientely, která se v současné době začíná zaměřovat více na sofistikovanější aktivity, u nichž jsou kladeny vyšší požadavky na technologickou vybavenost průmyslových nemovitostí, jejich procesní části apod.“ vysvětluje Jan Lidral, Marketing Manager, Central Europe, Takenaka Europe GmbH.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »