Počet dokončených nebytových budov meziročně vzrostl

stavební práce S 2021

V roce 2021 u nás bylo dokončeno nejvíce nových nebytových budov za 16 let. Meziroční nárůst činil 4,5 %. Téměř polovina z nich bude sloužit jako hotely či podobná zařízení pro krátkodobé ubytování. Nejvíce nebytových staveb loni vyrostlo v Jihomoravském kraji.

V roce 2021 byla v České republice dokončena výstavba 1 992 nových nebytových budov, v porovnání s rokem 2020 o 4,5 % více. Zároveň vzrostla i jejich celková podlahová plocha, meziročně o 0,3 %. „I přes nárůst počtu dokončených nebytových budov celkové investiční náklady na jejich výstavbu v roce 2021 meziročně poklesly. Měly hodnotu 33,8 mld. Kč a oproti roku 2020 šlo o jednoprocentní pokles,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

V minulém roce spadalo nejvíce nově dokončených nebytových budov do kategorie Hotely a obdobné budovy. Byly ale v průměru nejmenší, na jednu novou budovu připadlo jen 600 m3 obestavěného prostoru a patřily také k těm levnějším. Nejméně bylo dokončeno administrativních budov. Největší investice si vyžádaly nebytové stavby v kategorii budov pro průmysl a skladování, které měly také celkově největší podlahovou plochu i obestavěný prostor. V roce 2021 měla jedna dokončená průmyslová budova v průměru téměř 28 tis. m3 obestavěného prostoru. Nejméně investic šlo do budov pro dopravu a telekomunikace.

Z územního hlediska se nejvíce nebytových budov dokončilo v Jihomoravském kraji, konkrétně 360. Naopak nejméně, 53, jich bylo dokončeno v Praze. Zde byly budovy ale nejdražší a také prostorově největší. Na jednu dokončenou budovu v Praze bylo v průměru vynaloženo více než 142 mil. Kč, podlahová plocha připadající na jednu budovu činila 3,8 tis. m2 a obestavěný prostor více než 17 tis. m3. V průměru nejlevnější stavby byly loni dokončeny v Karlovarském kraji a v Jižních Čechách, kde průměrná investiční hodnota čítala 6,4 mil. Kč. V Karlovarském kraji byly budovy také nejmenší, průměrná podlahová plocha zde nepřekročila 320 m2 a obestavěný prostor 1 700 m3.

TZ

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »