Ministerstvo financí navrhuje dividendu ČEZ za rok 2021 ve výši 48 Kč na akcii

ČEZ dividenda MF 2021

Ministerstvo financí coby majoritní akcionář společnosti ČEZ navrhuje, aby ČEZ letos vyplatil dividendu za rok 2021 ve výši 48 Kč na akcii. V souladu se stanovami společnosti tak MF podává protinávrh k původnímu návrhu představenstva na dividendu ve výši 44 Kč na akcii, který by znamenal celkovou výplatu dividendy ve výši 23,7 mld. Kč. Nově […]

Na digitalizaci dostaly ZŠ ke konci května 1,5 miliardy Kč z plánu obnovy

Základní školy obdržely ke konci května zhruba 1,5 miliardy korun na podporu digitalizace z evropských dotací Národního plánu obnovy. Vyplývá to z informací na webu ministerstva školství. Peníze dostaly školy, které již učí nebo od září budou učit podle nových učebních plánů s důrazem na informatiku. Školy, které plánují přechod na upravený vzdělávací program až […]

Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2 miliardy korun na modernizace svých prostor

Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře na modernizaci učeben, poradenských pracovišť nebo školních klubů pro žáky víceletých gymnázií. Finanční prostředky mohou školy čerpat do roku 2027 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do něj se dostanou školy, které byly schváleny v programu Regionální akční plán (RAP). Jeho […]

Čistá a aktivní mobilita dostane v IROP 2021–2027 více prostředků z EU

Největší podíl alokovaných prostředků – 35 % – připadne na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Druhou aktivitou je cyklodoprava s 23% podílem následovaná 15 % vyčleněnými pro budování přestupních terminálů. 14 % prostředků míří na bezpečnost nemotorové dopravy, zhruba 7 % pak do telematiky a okolo 6 % připadne na budování plnicích […]

Počet dokončených nebytových budov meziročně vzrostl

stavební práce S 2021

V roce 2021 u nás bylo dokončeno nejvíce nových nebytových budov za 16 let. Meziroční nárůst činil 4,5 %. Téměř polovina z nich bude sloužit jako hotely či podobná zařízení pro krátkodobé ubytování. Nejvíce nebytových staveb loni vyrostlo v Jihomoravském kraji. V roce 2021 byla v České republice dokončena výstavba 1 992 nových nebytových budov, […]

Nový náčelník Vojenské policie převzal jmenovací dekret

Novým náčelníkem Vojenské policie se k 1. červenci stane plukovník Otakar Foltýn. Ve funkci vystřídá brigádního generála Miroslava Murčeka. Jmenovací dekret převzal plukovník Foltýn z rukou ministryně obrany Jany Černochové dnes. Ministryně Černochová v proslovu nejprve poděkovala končícímu náčelníku Vojenské policie brigádnímu generálu Miroslavu Murčekovi za odvedenou práci. Novému šéfu VP pogratulovala, popřála mu v […]