Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Nay a.s., Slovenská republika/K+B Expert, s.r.o.

electroworld web

Dne 15. 1. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě úplného návrhu společnosti Nay a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Tuhovská 15 (dále jen „navrhovatel”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost K+B Expert, s.r.o., se sídlem Klíčany, U Expertu 91, okres Praha-Východ, IČO 40613666. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Napsat komentář