Ošetřovné pro OSVČ, covidové dotace, kompenzační bonus. Co musíte zdanit?

Daň z příjmu neodvádějí podnikatelé například z kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ. Neznamená to ale, že kompenzace neuvádí v daňové evidenci. Příjmy z covidových dotačních programů naopak zdanit musíte.

Některé příjmy jsou ze zákona osvobozené od daně z příjmů fyzických i právnických osob. V následujícím článku na BusinessInfo.cz si přečtěte, jak je to s penězi, které podnikatelé obdrželi od vlády kvůli restrikcím spojeným s pandemií covid-19.

Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus

Poskytování dotací v rámci takzvaného ošetřovného pro OSVČ v rámci „Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2″ bylo ukončeno až letos v lednu. Mnoho podnikatelů tuto podporu tedy využilo nejen v roce 2020, ale i ve zdaňovacím období 2021.

Takto získané peníze OSVČ zdaňovat nemusejí. Jako příjem z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, je ošetřovné od daně z příjmů osvobozeno a neuvádíte jej ani do daňového přiznání. Výše ošetřovného za jeden den loni činila 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně na 400 korun za den v případě plného pracovního úvazku. Využít ho mohli i takzvaní dohodáři.

Podnikatelé, kteří si vedou daňovou evidenci, v ní nicméně uvedou tuto dotaci jako „příjem nevstupující do základu daně“. Stejně postupují i v případě takzvaného kompenzačního bonusu.

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona, ale především ty, které jsou uvedené v paragrafu 4 zákona 568/1992 Sb. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií, sázek, příjmy z pojištění a prodeje majetku, určitého typu dotací a podobně.

První zákon o kompenzačním bonusu uvádí, že se bonus spravuje jako daň podle daňového řádu a zároveň, že je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podle zákona se jedná o daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti kvůli pandemii viru SARS-Cov-2). Jako takový opět osvobozen od dani z příjmu v plné výši a přiznávat ho nemusíte.

Bonus vám nicméně může zkomplikovat uplatnění daňové slevy na manžela nebo manželku.

Do vlastního příjmu manžela (manželky) se totiž zahrnují všechny příjmy s výjimkou těch, které jsou taxativně vyjmenovány v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. A kompenzační bonus mezi nimi chybí. O tuto částku se tedy zvýší partnerovy příjmy a budou-li za rok 2021 vyšší než 68 000 korun, nárok na slevu nemáte.

Které příjmy se nepočítají:

rodičovský příspěvek,
dávky sociální podpory a sociální péče
dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
stipendium během studia,
zvýšení důchodu pro bezmocnost,
státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Dotace pro fyzické osoby z podpůrných programů

Následující řádky jsou věnovány dotacím z programů jako COVID-Nájemné, COVID-Gastro, COVID-Sport, COVID-Ubytování, COVID-Kultura a další vyhlášené v uplynulých dvou letech jednotlivými rezorty (nejčastěji Ministerstvem průmyslu a obchodu). Tyto příjmy bohužel podnikatelé zdanit musí, ačkoli to tak u investičních dotací není.

„Shora uvedené dotace v souvislosti s covidem-19 mají totiž charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů,“ uvádí Finanční správa na webových stránkách.

.Provozní dotace podléhají zdanění. Pokud jde o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů (ze samostatné činnosti.

Pokud tedy poplatník využívá paušální výdaje (procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona), pak si přijatou dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje příslušné procento z příjmů.

Co říká zákon?

Pokud dotaci přijímá fyzická osoba, daňově se osvobozuje příjem z titulu této dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu (je určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku) nebo je určena na odstranění následků živelní pohromy.

Dalším způsobem, kterým stát kompenzuje ztráty podnikatelům, je program Antivirus. Ten kompenzuje podnikatelům výdaje na mzdy zaměstnanců, kteří nemohou do práce kvůli karanténě, nebo vládním restrikcím.

Dobrou zprávou pro podnikatele je, že i všechny verze program Antivirus (A, B i C) byly/jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Příjmy z něj se v daňovém přiznání také neuvádějí.

Rouškovné

Speciálním příspěvkem pro penzisty spojeným s covidem bylo takzvané rouškovné. Vláda poslala důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Takzvané rouškovné dostal každý, kterému nejpozději do konce listopadu 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. Tento příspěvek je také osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a v daňovém přiznání se neuvádí.

Zdroj: businessinfo.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »