Ondřej Krajíček je členem představenstva Americké obchodní komory

Ondřej Krajíček

Ondřej Krajíček ze společnosti Y Soft Corporation, a.s., která je předním poskytovatelem 2D/3D tiskových a enterprise office workflows řešení, byl členskou základnou zvolen členem představenstva zastoupení Americké obchodní komory v České republice (AmCham CZ). Během svého dvouletého funkčního období se Ondřej bude věnovat digitální transformaci podnikatelského prostředí, podpoře českých investic v USA, podpoře kofinancování R&D a eGovernmentu.

Ondřej Krajíček byl v představenstvu Americké obchodní komory v České republice zvolen na dvouleté období, ve kterém se zaměří na témata související s digitální ekonomikou, podporou českých investic v USA, kofinancování výzkumu a vývoje z veřejných a soukromých zdrojů a rozvoji eGovernmentu, tedy technologického rozvoje komunikace státní správy s veřejností. Všechna témata budou úzce provázána s národní strategií využití finančních prostředků z fondů EU Recovery. Již v minulosti Ondřej spolupracoval na stanoviscích komory k relevantním vládním agendám. Nejvyšší prioritou v nadcházejících letech, která zasáhne všechny zmíněné oblasti, je podpora strategických investic napříč celým soukromým sektorem tak, aby byla zajištěna post-Covid-19 ekonomická obnova a růst.

Ondřej Krajíček pracuje ve společnosti Y Soft jako Chief Technology Strategist a věnuje se propojování světa zákazníků se správnými technologiemi tak, aby produkty a služby společnosti dnes i v budoucnosti reagovaly pružně na jejich potřeby. Pracuje s týmy na nových inovativních řešeních v rámci Y Soft Labs a dlouhá léta je aktivní právě v Americké obchodní komoře. Ondřej působí i jako Managing Director Y Softu pro Severní Ameriku a je jedním z aktivních členů týmu Y Soft Ventures. Startup a IT komunitě se věnuje také jako mentor a učitel, přednáší mimo jiné na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity a mentoruje v akcelerátoru StartupYard. Ondřej má na svém kontě produkty a služby, které využívají tisíce zákazníků po celém světě, vč. Fortune 500 společností. Ondrova osobní mise je podpora České republiky, liberální demokracie a občanské společnosti tak, aby se v Čechách dobře a bezpečně žilo.

Napsat komentář