Canpack odstartoval výrobu plechovek pro Plzeňský Prazdroj

Canpack Plzeňský Prazdroj

Globální výrobce hliníkových nápojových plechovek Canpack, se sídlem v polském Krakově, zahájil komerční výrobu v novém závodě ve Stříbře. Brzy budou všechny nápoje spadající pod Plzeňský Prazdroj dodávány v plechovkách, které vyrobí společnost Canpack Česká republika.

„Zahájení výroby v novém výrobním závodě ve Stříbře je mezníkem pokračujícího strategického partnerství mezi společnostmi Canpack, Asahi a Plzeňským Prazdrojem. Pro Canpack představuje další krok na cestě stát se globálním partnerem společností, které volí efektivní a udržitelné obalové materiály, které oceňují i jejich zákazníci,“ říká Stephen McAneny, obchodní ředitel skupiny Canpack.

Moderní výrobní závod na nápojové plechovky ve Stříbře zajistí dodávky plechovek pro pivovary Plzeňského Prazdroje, významného člena Asahi Group. Ročně se ve výrobním závodě vyrobí přibližně jedna miliarda plechovek s prostorem pro další budoucí růst. Investice do výstavby závodu s hodnotou přesahující 100 miliónů eur pozitivně ovlivní rozvoj českého obalového průmyslu. Zároveň vytvořením 140 nových pracovních míst pro lokální obyvatele posílí místní pracovní trh.

Nový závod byl postaven nedaleko Plzně na základě vzájemné dohody mezi společností Canpack a jejím významným partnerem Plzeňským Prazdrojem. Cílem obou společností je snížit emise CO2, k jejichž uvolňování dochází při přepravě plechovek na delší vzdálenosti.

„Nový výrobní závod v těsné blízkosti pivovaru přispěje díky významnému snížení uhlíkové stopy k ochraně životního prostředí. Při dopravě plechovek se nově zkrátí vzdálenost o 1,75 miliónů kilometrů ročně, což odpovídá snížení emisí CO2 o 1 400 tun ročně. Takové množství by musel absorbovat les velký jako 4 Velké Bolevecké rybníky v Plzni,“ říká Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Zdroj: svetbaleni.cz

Napsat komentář