Od začátku roku 2017 bylo ukončeno a zadáno 10 841 veřejných zakázek s meziročním nárůstem o 186 procent

stavebnictvi

Od ledna do května letošního roku bylo zadáno konkrétním dodavatelům celkem 10 841 veřejných zakázek v hodnotě 126,2 miliardy korun, což oproti loňsku představuje výrazný nárůst o 186, respektive 117 procent.

V prvních pěti měsících dále veřejní investoři vypsali 3328 nových výběrových řízení v souhrnné hodnotě téměř 100 miliard korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci května 2017.

V květnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři 629 výběrových řízení v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun. To v meziročním srovnání představuje třetinový (30,0 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a současně také pětinový (18,3 procenta) pokles jejich objemu. Největší výběrové řízení měsíce května v hodnotě 6,24 miliardy korun vypsala Správa železniční dopravní cesty na modernizaci trati Sudoměřice – Votice. „Aktuální situace v sektoru veřejných zakázek ukazuje letos na mírně pozitivní vývoj. Klíčovou roli budou hrát zakázky z oblasti dopravní infrastruktury, pro které bude hnacím motorem snaha využít současné programové období evropských fondů,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika.

Od ledna do května 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 3328 soutěží v souhrnné hodnotě 99,1 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku však jde o patnáctiprocentní pokles počtu vypsaných výběrových řízení a více než pětinový (22,8 procenta) pokles objemu investic. „Naprosto klíčové bude to, jak se bude dařit rozhodujícím veřejným investorům v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství. Velké infrastrukturní zakázky se v roce 2017 budou zřejmě zahajovat s velkými potížemi. Vzhledem ke stavu jejich přípravy k zahájení i vzhledem k naprosto deformované cenové úrovni na trhu. Privátní investoři v pozemním a průmyslovém stavitelství přinesli lehké oživení v sektoru, ale stagnace přetrvává právě u veřejných zakázek především u silnic a dálnic,“ tvrdí František Fryš, jednatel Swietelsky stavební. „České stavebnictví je dlouhodobě v krizi z několika důvodů. Příprava staveb se v českém právním prostředí neúměrně protahuje. A investice státu do výstavby mají mezi jednotlivými roky obrovské výkyvy,“dodává Tomáš Kaláb, ředitel společnosti Kaláb.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 2 137 ^ +10,3 73 585 ^ +26,3
2. čtvrtletí 2 662 ^ +20,8 84 872 v -14,5
3. čtvrtletí 2 781 ^ +52,4 196 851 ^ +266,5
4. čtvrtletí 1 264 v -16,0 33 435 v -34,2
Rok 8 844 ^ +18,4 388 746 ^ +48,4
2017 1. čtvrtletí 2 026 v -5,2 52 263 v -29,0
Leden až květen      3 328 v -15,0 99 101 v -22,8

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 13 procent ve vypsané hodnotě 8,9 miliardy korun, což představuje 9 procent celkového objemu. Ve skutečnosti však byly tyto zakázky soutěženy za 8,0 miliardy korun, tedy o zhruba 11 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 8 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 82,4 miliardy korun.

„Naše země potřebuje velké investiční akce především do dopravní infrastruktury. Naléhavým úkolem je dokončení dálniční sítě do všech krajských měst a na hranice se sousedními státy. Z ostatních považuji za urgentní např. dálniční spojku Pardubice–Olomouc. K iniciativě vlády ohledně výstavby moderních rychlostních železnic říkám: lépe pozdě než nikdy. Musíme se bez zbytečných průtahů pustit do investorské přípravy budování nových tratí a současně do úpravy tratí stávajících, která umožní zvýšení cestovní rychlosti. Nesmíme zapomínat ani na modernizaci nádraží, zejména mimo hlavní město. Řada z nich je v tristním stavu. Příští vláda by také měla rychle rozhodnout o zahájení mnohokrát odkládaných staveb na Labi, jako jsou jezy u Děčína a Přelouče. Každý, kdo si otevře Baťovu vizionářskou knihu Budujme stát pro 40 milionů lidí, mi dá za pravdu, že tyhle stavby jsme měli realizovat už dávno,“ říká Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.

Za prvních pět měsíců roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 10 841 zakázek v celkové hodnotě 116,5 miliardy korun. V meziročním srovnání tyto hodnoty představují nárůst o 185,9 procenta v počtu ukončených soutěží a o 116,5 procenta v objemu investic. Počet ukončených soutěží je s velkým rozdílem zároveň nejvyšší za poslední tři roky, objem zakázek je za příslušné období dvouletým maximem. Současný vývoj byl přitom ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 1 995 v -29,4 32 241 v -32,5
2. čtvrtletí 2 744 v -23,2 40 623 v -28,8
3. čtvrtletí 3 039 v -33,1 60 623 v -13,8
4. čtvrtletí 5 636 ^ +36,2 92 509 ^ +4,2
Rok 13 314 v -11,0 225 996 v -14,4
2017 1. čtvrtletí 5 656 ^ +183,5 74 190 ^ +130,1
Leden až květen 10 841 ^ +185,9 126 168 ^ +116,5

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research.

-LiM

Napsat komentář