Mattoni 1873

Mattoni 1873

Karlovarské minerální vody nově sjednotí rodinu svých členských firem pod společný název „Mattoni 1873“. Jméno zakladatele a rok vzniku symbolicky přikryjí orlí křídla s mottem „Sources and Tastes of Europe“.

Historie firmy Karlovarské minerální vody sahá právě do roku 1873, kdy Heinrich Mattoni, úspěšný podnikatel a vizionář, založil v Kyselce u Karlových Varů firmu Mattoni. Ta se stala základem pozdější nápojové říše. Činorodý Mattoni dodával svou výjimečnou minerální vodu na vídeňský císařský dvůr i do zámoří.

Na úspěšnou Mattoniho tradici navázala v 90. letech 20. století italská rodina Pasquale. Antonio Pasquale vybudoval firmu od základů – od „mattonky“ a závodu v Kyselce. Na Antoniovo dílo navázal jeho syn Alessandro Pasquale. „V Mattoni 1873 spojujeme prvotřídní minerální a pramenité vody ze střední Evropy i světové nápojové značky. Toto spojení z nás dělá lídra středoevropského trhu. Lídra, jenž ale stále žije rodinnými hodnotami firmy, ze které vzešel,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel a vedoucí osobnost celé skupiny.

Z jedné stáčírny minerální vody v lázeňském regionu západních Čech s roční produkcí 50 milionů lahví postupně vyrostl nejvýznamnější středoevropský distributor nealkoholických nápojů vyrábějící bezmála dvě miliardy lahví. V portfoliu už má nejen minerální a pramenité vody, ale také džusy, nealkoholické nápoje a snacky. Do skupiny patří 12 výrobních závodů a 3 200 zaměstnanců v 8 zemích.

„S narůstajícím počtem kategorií výrobků i zemí, kde působíme, jsme se rozhodli pro nové společné jméno, které by nás lépe vystihovalo. Zvolili jsme návrat ke kořenům, tedy k Heinrichu Mattonimu. A k roku 1873, kdy se začala psát historie naší dnešní firmy. Mattoni 1873 vyjadřuje, odkud pocházíme. Prameny a chutě („Sources and Tastes“) jsou jádrem našeho podnikání a Evropa je směr, kterým chceme jít. Vždy se budeme hrdě hlásit k našemu dědictví. Inspiruje nás na naší cestě zodpovědného lídra, který myslí na budoucnost,“ dodává Alessandro Pasquale.

Zastřešení pod společnou identitu „Mattoni 1873“ neovlivňuje dosavadní právní entity jednotlivých členů skupiny (i nadále tak působí např. firma Karlovarské minerální vody, a.s.).

Napsat komentář