Skupina ČEZ vydělala v pololetí 11,2 miliardy korun

ČEZ výsledky

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl v prvním pololetí 32,1 mld. Kč, meziročně o 19 % více. Čistý zisk vzrostl o 45 % na úroveň 11,2 mld. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny a vyšším ziskem z obchodování s komoditami. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl hodnoty 12,0 mld. Kč.

Výroba elektřiny z tradičních zdrojů dosáhla 30,8 TWh a meziročně se zvýšila o 4 %, resp. o 1,1 TWh. Díky příznivým tržním podmínkám vzrostla výroba v paroplynové elektrárně Počerady (+0,9 TWh). Jaderné zdroje vyrobily o 0,3 TWh více. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky dosáhla 1,2 TWh a meziročně stoupla o 19 %.

V prvním pololetí vzrostly meziročně o 2,6 mld. Kč investice do dlouhodobého majetku na 11,6 mld. Kč, z čehož nejvíce 4,4 mld. Kč bylo investováno do distribuční sítě v ČR. Meziročně vzrostly nejvíce (o 1,3 mld. Kč) investice do tradičních výrobních zdrojů, jednalo se zejména o nákup jaderného paliva, investice do ekologizačních opatření v elektrárně Mělník a investice do projektu výstavby horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.

Napsat komentář