Manažeři v průmyslu by uvítali součinnost státu

Investice do vědy a výzkumu

9 z 10 manažerů českých průmyslových firem si uvědomuje, že jsou pro budoucnost klíčové investice do vědy a výzkumu. Na rozdíl od toho studenti technických středních a vysokých škol považují ve vztahu ke zvýšení produktivity za zásadní růst mezd. S tím nesouhlasí takřka 75 % manažerů tuzemských průmyslových podniků. Za stěžejní naopak považují zlepšení podmínek ze strany státu, konkrétně zjednodušení administrativních povinností, úpravu legislativy a zlepšení systému školství.

Zatímco průmysl ve státech Evropské unie rostl loni průměrně o 1,7 %, v České republice tento vývoj dosáhl 3 %. Přes nadprůměrnou kondici zdůrazňují lidé z praxe nutnost zvýšení produktivity. Téměř 80 % studentů technických SŠ a VŠ si myslí, že by pomohl růst mezd. S tímto pohledem se neztotožňují manažeři, z jejich perspektivy naopak rostoucí mzdy snižují konkurenceschopnost našich průmyslových firem. Řídící pracovníci kladou důraz především na investice do vědy a výzkumu, navíc věří, že výrobu změní digitalizace a automatizace. Důležitost tohoto rozvoje si uvědomuje také většina studentů. „Jen 34 % studentů si myslí, že by se úroveň průmyslu snižovala, pokud by rostly mzdy. Naopak manažeři se v 75 % případů obávají, že by kvůli růstu mezd došlo ke snížení konkurenceschopnosti,“ říká Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL. V roce 2018 došlo k meziročnímu růstu průměrné hrubé mzdy o 7,5 %, tedy téměř 2 500 Kč.

Podle obou skupin respondentů bude pro prosperitu českého průmyslu důležitý zejména vývoj v automobilovém sektoru. Ten podle dat Českého statistického úřadu po nebývalém rozmachu v období 2014–2017 loni připsal meziročně pouze 1,8 %. „Mnohá průmyslová odvětví jsou s automobilovým více či méně provázána a jejich výkonnost se od něj odvíjí,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO, a dodává, že důležitý pro rozvoj českého průmyslu napříč všemi odvětvími bude přístup státu. „Většina dotazovaných očekává, že stát v budoucnu vytvoří potřebnou digitální infrastrukturu, konkrétně se takto vyjádřilo 77 % manažerů a 69 % studentů.“ Studenti jsou přesvědčeni, že lepší stav našeho průmyslu by zajistily vyšší mzdy a efektivnější využívání dotací. Řídící pracovníci naopak v průzkumu uvedli, že by velmi pomohlo snížení administrativní zátěže, změna legislativy a lepší vzdělávací systém, z něhož by vycházeli schopní a kvalifikovaní lidé.

O průzkumu

Průzkum byl realizovaný agenturou Ipsos a proběhl prostřednictvím telefonických rozhovorů a osobního dotazování. První cílovou skupinou průzkumu byly průmyslové firmy v České republice s 20 a více zaměstnanci. Druhou cílovou skupinu tvořili studenti a studentky (včetně čerstvých absolventů a absolventek) technických vysokých škol nebo průmyslových či technicky zaměřených středních škol v České republice. Sběr dat proběhl v říjnu 2018.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »