Kraj Vysočina začne podkládat optické kabely do krajnic silnic

Kraj Vysočina v následujících letech plánuje čerpat evropské dotace zaměřené na rozšíření sítí, a za tímto účelem realizuje ve své režii pilotní projekt efektivní pokládky chrániček pro optické kabely. „Do 15 cm širokého zářezu, který bude zároveň 75 cm hluboký, budou díky speciální technologii v jeden čas zároveň s frézováním položeny tři chráničky. V nich jsou plastové svazky mikrotrubiček, kam se zavádí optická vlákna. Kapacita našich chrániček bude nabídnuta i dalším poskytovatelům internetu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Jak informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška, pro umístění chrániček bude využita nejmodernější rakouská technologie, se kterou jsou nejen v Rakousku, ale i v Německu velice dobré zkušenosti. „Zásadní je, že nedojde k poškození vozovky. Z pohledu údržby zůstávají takto položené chráničky bezproblémové,“ upozorňuje Houška a zároveň ubezpečuje, že samotná pokládka si nevyžádá zásadní dopravní omezení.

ROWANet

vlastní projekt Kraje Vysočina realizovaný od roku 2003
jeho hlavní účel je nabídnout rychlý internet pro samosprávy, které ho mají v dosahu zadarmo, též pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
přínos pro obyvatele: do obcí se dostane provider a nabízí rychlý internet (odbočky z hlavní trasy si dělají už partneři sami)
dosavadní délka sítě 400 km, propojuje 16 měst a 10 obcí, 180 organizací, 1700 km vláken
síť položena např. v silničních příkopech, realizováno v rámci výstavby a oprav silnic, řada tras vede např. i poli
svým rozsahem jedinečný projekt realizovaný samosprávou

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář