Komise povolila další covidovou podporu ve výši 50 miliard korun

dotace podniky firmy továrny

Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu až 50 miliard korun, který má podnikům postiženým koronavirovou pandemií pomoci s uhrazením nepokrytých fixních nákladů. Program byl schválen podle bodu 3.12 dočasného rámce pro státní podpory.

Tzv. zastřešující program je určen všem podnikům bez ohledu na velikost či konkrétní sektor, s výjimkou finančního sektoru. Podpora bude poskytována ve formě přímých dotací, a to na část nepokrytých fixních nákladů, které příjemcům podpory vznikly v období od března 2020 do prosince 2021. Žádat budou moci podniky, jejichž obrat poklesl v příslušném období ve srovnání s obdobím před pandemií alespoň o 30 % (alespoň o 50% ve specifických případech). Podniky budou mít nárok na podporu do maximální výše 70 % svých fixních nákladů a až 90 % v případě mikropodniků a malých firem (poskytovatel může ve specifických případech míru podpory snížit).

Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže najdete všechny podrobnosti o dočasném rámci a také přehled rozhodnutí Evropské komise, kterými jsou schvalována protikoronavirová podpůrná opatření poskytovaná v České republice.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář