Gartner: Většina zaměstnavatelů bude zaměstnance ve věci očkování povzbuzovat, nebude ho ale požadovat

Aktivity, které podniky plánují v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Nedávný průzkum Gartneru ukázal, že jen 8 % zaměstnavatelů uvažuje o požadavku na očkování zaměstnanců před návratem na pracoviště.

Mezinárodní průzkum, který v souladu s předpisy a ochrany soukromí provedla společnost Gartner mezi 236 lídry z oblastí lidských zdrojů, právních oddělení, správy majetku, provedený během prosince 2020 a ledna 2021 odhalil, že 71 % podniků plánuje povzbuzovat své zaměstnance, aby se nechali očkovat před návratem na pracoviště (z režimu práce z domova), nebudou ale očkování požadovat.

„Požadovat očkování znamená složité rozhodnutí zejména z legislativního pohledu,“ říká ředitel Gartner Legal and Compliance practice Chris Audet. „Jakékoliv rozhodnutí o jeho povinnosti musí vycházet z nezbytnosti a brát v úvahu nutné výjimky. V některých případech může pochopitelně být povinné očkování strategickým rozhodnutím s cílem získat pro organizaci komparativní výhodu.“

Podstatné je, že 61 % respondentů uvedlo, že plánují zaměstnancům poskytnout podporu v podobě informací o tom, kde a jak se mohou nechat očkovat a přibližně polovina uvádí, že plánují interní komunikační kampaň shrnující přínosy očkování a/nebo jej chtějí zaměstnancům dotovat či hradit (viz graf).

Většina podniků neuvažuje o povinném očkování zaměstnanců zejména proto, že by to způsobilo řadu potíží – v prvé řadě samotný sběr a skladování takto citlivých medicínských informací jde za rámec toho, co vůbec většina organizací může zvládnout. „V současné době většina organizací nevidí, že by možné přínosy požadování očkování vyvážily potenciální náklady,“ vysvětluje Chris Audet. „Už jen sledování, kdo očkován byl, představuje řadu výzev, kterým se většina respondentů raději vyhne.“

Více než polovina (53 %) respondentů tak nemá v plánu sledovat, kteří zaměstnanci již očkováni byli, přibližně čtvrtina pak požádá zaměstnance, aby tuto informaci sdělili, nebudou ale požadovat žádný důkaz. Jen 6 % respondentů mezinárodního průzkumu tak uvedlo, že budou po zaměstnancích požadovat předložení potvrzení o očkování, budou-li se chtít vrátit na pracoviště.

Hybridní pracovní síly

Respondenti zároveň neočekávají návrat k pracovnímu režimu roku 2019 ani v případě, že se podaří populaci proočkovat. Více než polovina respondentů očekává, že méně než 50 % zaměstnanců bude toužit po návratu na pracoviště a tzv. hybridní pracovní síla tak bude fungovat i po pandemii. Pouze 9 % si myslí, že se do práce vrátí 76 – 100 % zaměstnanců.

„Lídři odpovědní za právní oblast a soulad s předpisy by měli revidovat nejrůznější dočasná pravidla a opatření zavedená v oblastech jako je práce na dálku v roce 2020,“ vysvětluje Audet. „Mnohé z věcí, jež se zdály být dočasnými výzvami v pracovní oblasti, se zcela etablovaly a je důležité, aby pravidla a postupy zavedené podniky často narychlo na počátku pandemie mohly fungovat dlouhodobě.“

Většina lídrů odpovědných za oblast práva a souladu s předpisy (compliance) neočekává návrat k obchodnímu „normálu“ dříve než ve druhé polovině letošního roku a mnozí v nejnovějších průzkumech dokonce toto své očekávání posouvají do roku 2022. Dokonce i poté, co budou vakcíny běžně dostupné celé populaci, plánuje 60 % respondentů ponechat všechna již zavedená opatření pro ochranu zdraví na pracovišti – například povinnost nosit roušky či respirátory a sociální distancování. „Vidíme, že lídři z oblasti práva a HR volí opatrnou, vyčkávací taktiku. Chtějí nejprve vědět co nejvíc o účinnosti vakcín z hlediska omezení šíření viru a rychlosti, s níž bude možné veřejnost proočkovat, než začnou plánovat rušení bezpečnostních opatření.“

Napsat komentář

Events

Fresh IT 2023 za dveřmi

Přijďte 30.3.2023 na FRESH IT – 7. ročník odborné konference pro IT profesionály. Na programu celého dne jsou nejnovější změny a trendy v oblasti informačních

Číst dále »