Představujeme generálního partnera projektu eGOVERNMENT.NEWS skupinu Yottabe

Představujeme generálního partnera projektu eGOVERNMENT.NEWS skupinu Yottabe

Yottabe je skupina firem, která se soustředí na budování firemního portfolia v rychle rostoucích tržních segmentech, se zaměřením na principy „harm reduction”.

V praxi to znamená, že na trh přicházíme s produkty a službami, které inovují stávající způsob řešení tak, že snižují škody na člověka či na přírodu.

Aktuálně rozvíjíme projekty v péči o krajinu, v péči o zdraví, v digitalizaci a v robotice. Celkem je ve skupině 12 firem. Mezi nejdůležitější značky patří AOMU, ADAPTO.space, NUIK, Connexa IT a X-Care Robotics.

Ve skupině dnes spolupracuje kolem 125 lidí, ročně do rozvoje nových firem investujeme více než 50 miliónů korun a naše aktivity rozvíjíme na trzích střední Evropy.

Mezi nejvýznamnější inovace, které na trh přinášíme považujeme řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu a řešení digitalizace prostřednictvím rozvíjejících low-code platforem s možností zapojení sociálních podniků.

Yottabe logo fullV oblasti adaptace krajiny přinášíme na trh cenově dostupnou klima-adaptační diagnostiku, která obcím pomáhá efektivně naplánovat přípravu intravilánu a extravilánu obce na klimatickou změnu. V případě potřeby pomáháme obcím se zajištěním dotací a sdílíme své zkušenosti při využívání Norských fondů a další strukturálních dotačních nástrojů.

Zároveň jsme schopni realizovat přírodě blízká opatření na zajištění rizik z povodní či sucha, která jsou cenově přijatelnější, než stavebně-technologická opatření. V případě potřeby otevíráme a moderujeme diskuzi s lokálními hráči, kteří mají na krajinotvorbu velký vliv, jako například zemědělská družstva či soukromé farmy.

V oblasti digitalizace využíváme aplikaci low-code platforem pro zajištění digitalizace procesů v obecním prostředí. Jednoduchým příkladem může být náš produkt „Votvíračka“, který umožňuje sdílení klíčů v rámci obce či sportovního klubu, se záznamem o uživatelích. Tím odpadá klasické řešení, kde klíče právě jsou a kdo je měl naposledy.

Pro využití tzv. low-code platforem jsme se rozhodli zejména díky jejich nízké ceně a flexibilitě, oproti klasickým tzv. krabicovým řešením a zároveň proto, že jednoduchost těchto platforem umožňuje zapojení sociálních podniků do řešení digitalizace obcí a regionů, což je prospěšné pro zajištění vyváženého prostředí v obecním měřítku.

Napsat komentář