Čtvrtletní zpráva o migraci za 2. čtvrtletí 2022

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, nově i se statistickou přílohu. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních migračních tras do EU – východní, centrální a západní středomořské trasy.

LEGÁLNÍ MIGRACE

Počet cizinců na území ČR setrvale stoupá. K 30. červnu 2022 bylo na území ČR registrováno celkem 1 053 568 osob cizí státní příslušnosti, z toho 725 236 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 328 332 na základě oprávnění k trvalému pobytu.

Za výrazným nárůstem počtu cizinců na území ČR stojí zejména vydávání dočasné ochrany státním příslušníkům Ukrajiny, kteří prchají před válkou ve své zemi. Ke konci června bylo v České republice vydáno celkem 376 310 dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (827 950 osob, tj. 79 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (225 618 osob, tj. 21 %).

U cizinců ze třetích zemí, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt, převažuje účel pobytu dočasná ochrana (62 %), zaměstnání (20 %), dále účel pobytu sloučení rodiny (9 %), studium (5 %) a podnikání (1 %).

NELEGÁLNÍ MIGRACE

V prvním pololetí roku 2022 bylo na území České republiky zjištěno celkem 4 543 osob při nelegální migraci. V porovnání s rokem 2021 došlo k poklesu počtu o jednu šestinu, resp. o 16 %. Z tohoto počtu bylo 101 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 4 442 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se nejvíce podíleli občané Ukrajiny (1 742), Sýrie (676), Moldavska (518), Vietnamu (211) a Gruzie (181).

Z celkového počtu nelegálních migrantů bylo 905 osob zadrženo při nelegální tranzitní migraci. V mezičtvrtletním srovnání se jedná o téměř čtyřnásobný nárůst. Konkrétně se jednalo nejčastěji o státní příslušníky Sýrie (594), Turecko (71), Afghánistán (58), Maroka (46) a Indie (37).

Zdroj: MVCR

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

burza index Praha
Ekonomika

Nový index PX START

Pražská burza zavádí od 18. 12. 2023 výpočet nového indexu PX Start (ISIN CZ0160000035). Součástí indexu jsou všechny akcie obchodované na trhu START, v současné

Číst dále »
Generated by Feedzy