ČMZRB si půjčí 5 mld. Kč na rozvoj veřejné infrastruktury ČR

EURO peníze

Evropská investiční banka (EIB) jakožto banka Evropské unie, poskytne Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) 191 milionů EUR na podporu financování projektů rozvoje veřejné infrastruktury na území celé České republiky.

Finanční zdroje EIB, které bude mít ČMZRB k dispozici, budou určeny nejen k výstavbě a modernizaci klíčové veřejné infrastruktury v ČR (včetně sociálních, kulturních a administrativních budov), ale též pro zlepšení environmentálních parametrů, resp. energetické efektivnosti veřejných budov, včetně zlepšení dopravní a zdravotnické infrastruktury.

Zdroj: businessinfo.cz

Napsat komentář