Zlaté časy automobilového průmyslu střídají časy změn

automotive změny

Zlaté časy automobilového průmyslu vystřídalo ještě nedávno období propouštění i pozastavení výroby, přičemž průmysl jako takový patří do významného odvětví českého hospodářství a podle dat Ministerstva obchodu a průmyslu zaměstnává cirka 40 % všech ekonomicky aktivních obyvatel. Ani nyní tomu není lépe, byť se pandemická opatření uvolňují. Dalším problémem je nedostatek dílů, dodávek komponentů aut, ruší se pracovní směny.

Nejen v automobilovému průmyslu, ale víceméně všem odvětvím se před začátkem pandemie velmi dařilo. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě držela na velmi nízkém čísle. Firmy často navyšovaly mzdy a svým zaměstnancům nabízely nadstandardní benefity a problém, kterému musely čelit zejména automobilky, spočíval v nedostatku zaměstnanců v českých továrnách. Kvůli nedostatku se nestačila pokrývat tolik výrazná poptávka.

„Nejen v automobilkách, ale téměř ve všech průmyslových továrnách se výroby pozastavily a firmy se od nabírání nových zaměstnanců v nejzazších případech přesunuly k jejich propouštění. S nastalou krizí se tak musely potýkat nejen firmy, ale také zaměstnanci, kteří přicházeli o svá zaměstnání a svůj trvalý příjem,“ konstatuje Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting.

Kvůli opatřením proti pandemii si firmy společně se svými zaměstnanci prošli těžkou zkouškou. „Mnohé z nich musejí své dlouhodobé strategie poupravit,“ říká odbornice na interim management. V souvislosti se zaměstnanci lze proto v budoucnu čekat jakousi flexibilitu lidských zdrojů, protože získávání kvalifikované pracovní síly je často velmi obtížné, a tuto skutečnost si uvědomuje nejedna firma.

Pracovní trh podle Stanislava Petříčka z Tp Consulting zrychlil. Na co byl čas měsíc, na to je teď týden. Lidé jsou odborně vzdělanější, ale více zaškatulkovaní ve své odbornosti a méně komplexní. Konkrétně automotive je nyní pod větším tlakem v rámci efektivity – řeší se se okamžitý výkon. Dodavatelské řetězce a jejich provázanost je opravdu globální.

Fluktuace kvalifikovaných zaměstnanců

Zároveň lze do budoucna očekávat mnohem větší fluktuaci mezi zaměstnanci, kteří se nedobrovolně ocitli bez zaměstnání, a které kvůli, anebo také díky koronaviru, změní právě svou oborovost.

V automobilovém průmyslu by se firmy měly zaměřit na investice do výzkumu i do vývoje. „V rámci konkurenceschopnosti je nutné, aby se firmy zaměřily na postupné navyšování automatizace a digitalizace ve výrobě,“ radí Michala Soukupová. Zároveň je nutné poukázat na změnu chování automobilových uživatelů, a to takovou, že se během několika posledních let stává jakýmsi trendem půjčování aut ve smyslu placení nájemného za jeho využívání. Tudíž v budoucnu mohou i nadále výrazným způsobem ovlivňovat samotné zvyklosti jednotlivých uživatelů.

Které změny lze tedy očekávat?

  • nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců
  • vyšší fluktuaci mezi obory
  • nedostatek pracovníků na dělnických pozicích
  • častější využívání home office
  • změny v řízení zásob
  • změny týkající se posílení odolnosti vůči podobným katastrofickým scénářům
  • zaměření na investice do výzkumu i vývoje
  • zvyšování automatizace
  • zvyšování digitalizace
  • zaměření na chování spotřebitelů v jednotlivých sférách

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář